Adopce na dálku 2019

tisková zpráva ze dne: 8.3.2019

V letošním ročníku sbírky se v kostelech letohradské farnosti a díky individuálním dárcům vybralo 99.085,- Kč na podporu vzdělání dětí z nejchudších částí Indie.

Ze sbírky je 60.000 Kč použito na zaplacení dalšího roku studia dvanácti dětem z oblasti diecézí Belgaum a Bangalore, které letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou podporuje. Zbývajících 39.085,- Kč bude určeno jako jednorázový příspěvek pro děti z projektu, které jsou momentálně bez dárce.

Z absolventů projektu se stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Letohradská farnost je do projektu zapojena od r. 2000 a za tuto dobu podpořila dlouhodobé vzdělání více než 30 dětí, krátkodobě 13 dětí, jednorázově bylo přispěno jednomu chlapci z projektu na léčbu leukémie, dále na stavbu školy, internátu a domků pro chudé. Za letohradskými farníky je vidět kus dobré práce a plná třída vystudovaných dětí.

V průběhu měsíce dubna si budete moci v kostelech letohradské farnosti prohlédnout putovní výstavu „Svět indických dětí“. Diecézní charita Hradec Králové touto cestou prezentuje výsledky projektu Adopce na dálku a můžete se podívat na příběhy několika dětí, které vystudovaly díky štědrým dárcům tohoto projektu a možná to budou právě ony, které v budoucnu přispějí k lepšímu životu nejchudších lidí v Indii. Výstava bude umístěna 7. 4. v kostele v Lukavici, 14. 4. v Mistrovicích, 15. – 20. v ambitech zámku v Letohradě, 21. – 27. 4 v kostele v Letohradě a 28. 4. na Orlici.

Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli na tento projekt.

Více informací k projektu v Letohradě najdete na: www.uo.charita.cz a ke koordinaci projektu Adopce na dálku: www.hk.caritas.cz, FB: adopce.dchhk.cz

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz