Putovní výstava „Svět indických dětí“

Kostel na Orlici 28.4. v 10.15

 

Poslední možnost shlédnout putovní výstavu „Svět indických dětí“ bude v neděli 28.4. v 10.15 v kostele na Orlici. Diecézní charita Hradec Králové touto cestou prezentuje výsledky projektu Adopce na dálku a jsou zde vystaveny příběhy několika dětí, které vystudovaly díky štědrým dárcům a možná to budou právě ony, které v budoucnu přispějí k lepšímu životu nejchudších lidí v Indii.

Z absolventů projektu se stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Letohradská farnost je do projektu zapojena od r. 2000 a za tuto dobu podpořila dlouhodobé vzdělání více než 30 dětí, krátkodobě 13 dětí, jednorázově bylo přispěno jednomu chlapci z projektu na léčbu leukémie, dále na stavbu školy, internátu a domků pro chudé. Za letohradskými farníky je vidět kus dobré práce a plná třída vystudovaných dětí.

    orlice 1orlice 4

Za Oblastní charitu: Markéta Drmotová, tel. 734 769 713, www.uo.charita.cz