CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBAošetřovatelská sl. 01

Co to je?

Je profesionální ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům v jejich domácím prostředí

Je určena akutně a dlouhodobě chronickým nemocným, lidem po hospitalizaci.

Je plně hrazena příslušnými zdravotními pojišťovnami. Smluvně s 111, 201, 205, 207, 211

Je poskytována 7 dní v týdnu.

Je zajišťována odborně kvalifikovanými zdravotními sestrami, dle zákonů ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s praktickým lékařem pacienta.

                                     

Jak je hrazena a kdo ji indikuje?

Péči předepisuje praktický lékař pacienta, při propuštění z nemocnice na 14 dní lékař při hospitalizaci – JE BEZ POPLATKU

 

Kdy ošetřovatelskou službu zvolit?

Když nechce pacient zůstat v nemocnici, touží po pohodlí domova, ale ještě potřebuje poskytnout zdravotnický výkon, ošetření.

Když nemůže z adekvátního důvodu dojít k praktickému lékaři na odběr krve, kontrolu krevního tlaku.

Když potřebuje pravidelnou rehabilitaci v domácím prostředí.

Když rodina i pacient potřebují po návratu z nemocnice v péči a ošetřování zaučit.

  

Výhody ošetřovatelské péče?

Pacient může zůstat v pohodlí svého domova, což má kladný vliv na jeho psychický stav.

Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a tím dostupná všem.

  

Naše cíle                                                                             

 • Poskytovat ošetřovatelskou péči na nejvyšší odborné a lidské úrovni.
 • Umožnit s dostupností pro všechny potřebné, prožít nemoc a stáří důstojně, ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.
 • Podporovat soběstačnost, zajistit udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, zmírňovat pacientovy těžkosti a bolesti.

Vše s respektem a úctou k jedinečnosti člověka!

 

Námi poskytované zdravotní výkony:

 • Kontrola zdravotního stavu, tlaku, glykémie, saturace
 • aplikace inzulínu, proškolení diabetiků v DIA režimu
 • Infuzní terapie ( s možností využití infuzní pumpy), centrálních vstupů, portu, piccu, s pravidelnou péčí, proplachy
 • Péče a výměny permanentních katetrů u žen i mužů, výplachy, laváže, klyzma
 • Ošetření všech druhů stomií a jiného biologického materiálu
 • Pravidelná aplikace inzulínu
 • Podávání léků per os ( ústy) pacientům, kteří to již sami nezvládnou, aplikace injekcí
 • Odběry krve a jiného biologického materiálu
 • Zaučení a péče o drény, odsavání pomocí odsavačky
 • Nutriční výživa, péče o nasogastrické, nasojejunální sondy, pegy, peje, výměny NGS.
 • Kyslíková terapie – zaučení, kontrola
 • Edukace a léčba bolesti, s možností podávání opiátů kontinuálně, pomocí injekčního dávkovače
 • Převazy a ošetření defektů, proleženin, bércových vředů, pooperačních a dalších chronických ran s možností léčby pomocí tzv. VLHKÉHO HOJENÍ
 • Péče, zaučení a kontrola pacienta s peritoneální dialýzou
 • Péče o pacienta s plicní ventilací
 • Podpora a zaučení rodiny v péči o nemocného, s možností zapůjčení DVD o dané problematice
 • Zaučení a edukace v prevenci proleženin, polohování, ve vhodnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Nácvik sebeobsluhy, soběstačnosti
 • Základní ošetřovatelská rehabilitace, měkké techniky masáží, bazální stimulace
 • Péče o onkologicky nemocné s včasnou  návazností na hospicovou péči

 

Spolupracujeme

s praktickými lékaři, nemocnicemi, s ambulancemi ( léčby bolesti, léčby chronických ran, nutričními, kardiologickými, diabetologickými, neurologickými, psychiatrickými, chirurgickými, kožními, onkologickými), poradkyní vlhkého hojení ran.                                                  

 

Kdy můžeme službu z naší strany odmítnout?

Při plné kapacitě naší služby.

Při nerespektování, nespolupráci nebo odmítání léčby, kterou indikoval lékař.

Při napadení, nebo jakémkoli ohrožení sestry. Z tohoto důvodu také žádáme o zajištění domácích zvířat.  

 

Návazné služby:

Charitní pečovatelská služba

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Osobní asistence

Domácí specializovaná hospicová péče

  

Kontakty a kde nás najdete? čp.69

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ul. 17. listopadu 69

Zuzana Morávková, vrchní sestra charitní ošetřovatelské služby 

tel: 734 435 388, e-mail: CHOS.vrchni@uo.hk.caritas.cz

Viola Langerová, vedoucí střediska                                         

Tel: 731 402 340, e-mail: chos.uo@uo.hk.caritas.cz 

 DSC00153

ČESKÁ TŘEBOVÁ, Hýblova 63

Jana Biedermanová, vedoucí střediska

Tel: 731 402 330, e-mail: chos.ct@uo.hk.caritas.cz      

     

 

CHOCEŇ, U Koupaliště 1902

Zuzana Morávková, vedoucí střediska

Tel: 731 402 332, e-mail: chos.chocen@uo.hk.caritas.cz

 

LANŠKROUN, nám A.Jiráska 2 dum Lanskroun

Gabriela Smoláková, vedoucí střediska

Tel: 731 402 339, e-mail: chos.lan@uo.hk.caritas.cz

 

 

LETOHRAD, Na Kopečku 356 

Hana Ďuranová, vedoucí střediskacharita letohrad

Tel: 731 402 338, e-mail: chos.let@uo.hk.caritas.cz

 

 

 propagační leták ke stažení zde: CharOSL2016_2.pdf

 Naši činnost můžete podpořit darem č.ú.: 831240611/0100, VS 9200. Děkujeme.

 

 

 

 

 

Jsme si teď s tátou mnohem blíž

Paní Milada Truncová z České Třebové se stará o svého tatínka (74) od r. 2011. Předtím prošel několika domovy důchodců a léčebnami dlouhodobě nemocných, až se jeho dcera rozhodla k vážnému životnímu kroku - opustit zaměstnání a zůstat s tatínkem doma.

Co pro vás znamená Charita?

Na to se ptali studenti Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí n.O. pacientů charitní ošetřovatelské služby a v rámci školní praxe nám vyrobili propagační videospot. Opravdu se jim povedl, DĚKUJEME...