Charitní pečovatelská služba 

(sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb.)

 

Poslání

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

 

Cílem služby je

- umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí

- posilovat jejich soběstačnost 

- zmírňovat jejich osamělost

 

Principy

- individuální přístup

- respekt, empatie a úcta

- vzájemná důvěra

-  spolupráce s rodinou 

- návaznost na další poskytované služby:

  • Charitní ošetřovatelská služba

  • Domácí hospicová péče

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek

  • Osobní asistence

  • Občanská poradna Ústí nad Orlicí

 

Nabízené služby

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla, mytí oken,)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod a doprava na různé akce, do knihovny, na úřady, do obchodu atd.)

 

Podrobnosti o CHPS Ústí nad Orlicí: Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Podrobnosti o CHPS LetohradCharitní pečovatelská služba Letohrad

 

 

 

 

 

 

"Společně za úsměv" a za novou sušičku

tisková zpráva ze dne: 19.4.2017

 

Vánoce v DPS sv. Kryštofa

21.prosince se V DPS sv. Kryštofa v Ústí n.O.-Kerharticích sešlo 24 jeho obyvatel ke svátečnímu obědu, který pro ně připravili pracovníci DPS

Společně za úsměv s č. 06 opět v Konzumu

tisková zpráva ze dne: 4.11.2016