sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb.

Poslání

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

 

Cílem služby je

  • umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí
  • posilovat jejich soběstačnost
  • pomáhat při zachování či zlepšení kvality života
  • zmírňovat jejich osamělost

Cílová skupina

  • senioři
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zrakovým postižením
  • osoby s dlouhodobým onemocněním
  • poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života 

 

Principy

- individuální přístup

- respekt a úcta

- vzájemná důvěra

- spolupráce s rodinou

- návaznost na další poskytované služby:

Charitní ošetřovatelská služba

Domácí specializovaná hospicová péče

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Osobní asistence

Občanská poradna

 

Nabízené služby

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla, mytí oken)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod a doprava na různé akce, k lékaři, do knihovny, na úřady, do obchodu atd.)

  

 

 

Území, na kterém je služba poskytována

Letohrad, Šedivec, Mistrovice, Nekoř, Verměřovice, Dolní Čermná, Horní Čermná

 

 

Kontakty 

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad, tel. 465 621 281

Bc. Marie Maříková, vedoucí, 734 769 711,  chps.let@uo.hk.caritas.cz

 

Provozní doba služby:

Po - Ne: 7 - 20 hod.

Provozní doba kanceláře:

St: 8-12, 13-15.30 h.

 

žádost o službu najdete zde: ŽÁDOST - ZÁJEMCE O SLUŽBU.doc.docx

ceník služby najdete zde: CENÍKY SLUŽEB