Dobrovolníky zapojujeme v rámci naší organizace zejména do těchto oblastí:

Sbírky šatstva - použité ošacení, které je určeno pro obyvatele Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci n. Orl.,  přijímají každou první středu v měsíci dobrovolnice. Vedle toho pomáhají dobrovolnice  s pořádáním jarní a podzimní sbírky v Letohradě.

Jednorázové akce (Charitní ples, Den charity apod.) -  příprava občerstvení, zajištění programu, cukroví, tomboly, výzdoba, úklid atd. 

Rodinná centra - příprava programu, lektorování kroužků, hlídání dětí, příměstský tábor v Letohradě

Tříkrálová sbírka - Oblastní charita pořádá TS od r. 2001, tedy od samého začátku. Orlickoústecký region patří k těm lokalitám v celé diecézi, kde se vybírají nejvyšší částky. To je možné právě jen díky dobrovolníkům, kteří nám se sbírkou organizačně pomáhají, a kterých je odhadem kolem 1500 ročně v celém okrese.

 

  

 Kontakt:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

 

 

 

 

 

 

Na večeři s dobrovolníky

4. prosince pozvala Oblastní charita dobrovolníky na večeři. Sedm dobrovolníků symbolicky zastupovalo všechny, kdo nám ve svém volném čase nezištně pomáhají při různých akcích, a bez jejichž přispění by řada aktivit nemohla být vůbec uskutečněna.

Dobrovolníci malovali v Ústí

Firemní dobrovolníci z Pojišťovny Kooperativa v naší Charitě