Setkání rodin hospicových pacientů

19. a 26. dubna se sešel hospicový tým s lidmi, kteří doprovodili své blízké.

Oblastní charita a Hospic ALFA-OMEGA připravili opět po roce setkání rodin hospicových pacientů.

Sdílená bolest je menší bolest. Některé životní situace dokážou zcela pochopit pouze ti, kteří je s námi prožívali, nebo je sami zažili. K nim patří i péče o umírajícího. Je to obrovská služba, služba lásky nejbližším. 

Na setkání byl prostor pro sdílení vzpomínek, slzy a stýskání, ujištění, že vše proběhlo, jak mělo, ale i vize nové životní cesty bez partnera, rodičů… Čas truchlení je důležitý a pro každého je tento čas různě dlouhý…

V srdci hospicového týmu zanechá vzpomínku každý pacient a každá rodina. Společně strávené chvíle se zapíší do paměti. Je proto hezké a přínosné mít možnost znovu se s pozůstalými vidět a popovídat si.

Od září 2018 Domácí hospic ALFA-OMEGA plánuje pravidelné setkávání pozůstalých v Klubu ALFA-OMEGA. Jedenkrát měsíčně se budeme scházet nad připravenými tématy. Podrobnosti budou uveřejněny na webu Charity.

Hospicová péče funguje v Oblastní charitě Ústí nad Orlicí 8 let. Tým je multidisciplinární, zahrnuje péči zdravotních sester, hospicových lékařů, sociální pracovnice, psychologa a duchovního. Ročně doprovodí kolem stovky pacientů v okrese. Tato služba je financována z darů, příspěvků obcí a měst a z Tříkrálové sbírky.

Renata Prokopcová, vedoucí sestra, tel. 735 168 871