Dům pokojného stáří sv. Kryštofa (DPS)

Dům pokojného stáří nabízí ubytování v 18 samostatných malometrážních bytových jednotkách a další návazné služby (např. stravování dle potřeb uživatele, pečovatelskou službu poskytovanou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění).

P_20180601_094954

Cíl DPS

 • Naším hlavním cílem je nabídnout uživatelům kvalitní bydlení v klidném prostředí
  s dostupností služeb a péče.
 • Poskytujeme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí.
 • Usilujeme o vytváření příjemného domácího prostředí a podporujeme poskytováním služeb důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů služeb, usilujeme o jejich  spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti.

Cílová skupina

Do Domu pokojného stáří jsou primárně přijímáni senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči. To znamená, že mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby. Dále pak manželské dvojice (sourozenci, dvojice jiných příbuzných, druh-družka apod.), jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu, potřebnou péči sám nemůže poskytnout. Přednostně, se přijímají občané, kteří potřebují pečovatelskou službu. Na změnu přijímacích podmínek si Oblastní charita UO vyhrazuje právo.

 Zájemci o bydlení v DPS si mohou podat žádost a budou zařazeni do pořadníku.

Postup přijetí do Domu pokojného stáří sv. Kryštofa je třístupňový.

 1. Podání žádosti o přidělení bytu

       žádost o přidělení bytu.pdf

 1. Při uvolnění bytu je zájemce kontaktován a je u něj v domácnosti provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a vedoucím DPS. Výstupem sociálního šetření je doporučení nebo nedoporučení zájemce. Platnost šetření je nejdéle po dobu 3 měsíců.
 2. O přijetí rozhoduje komise Oblastní charity UO. Zájemci o bydlení, kterým nebyl přidělen byt, jsou nadále vedeni ve složce zájemců o bydlení. Výstupem komise může být i trvalé vyřazení z evidence, minimálně po dobu trvání okolností, které jsou v rozporu s těmito pravidly.

 

Pravidla přijetí

 1. Zájemce o bydlení musí být příjemcem starobního nebo invalidního důchodu, věková hranice je 50 let a více.
 2. Nesmí být na něj vyhlášena exekuce nebo insolvence.
 3. Přednostně, se přijímají osoby, kteří potřebují pečovatelskou službu.
 4. Přednostně se přijímají osoby z okresu Ústí nad Orlicí.
 5. Proti zájemci o bydlení nesmí být vedeno trestní stíhání.
 6. Při podpisu nájemní smlouvy je požadována vratná kauce 5000,- Kč.
 7. Nejsme zdravotnické zařízení a negarantujeme 24 hodinovou péči.
 8. Zájemci o bydlení v DPS musí jeho zdravotním stav umožňovat bydlení v DPS.
 9. Nezajišťujeme stravování, ale jsme schopni pomoci s jeho objednáním u komerční firmy.
 10. Nejsou zde povolena chovat zvířata, která by mohla nepříznivě jakýmkoliv způsobem ovlivňovat chod zařízení nebo poškozovat či jinak ohrožovat ostatní obyvatele domů.

Kvalitní bydlení nejsme schopni zajistit:

 •  Uživateli, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém  zařízení.
 •  Uživateli, který není schopen přijímat sociální službu z důvodu akutní infekční  nemoci.
 •  Uživateli s asociálním chováním, agresivitou a nesnášenlivostí.
 •  Uživateli se silnými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem ohrožuje své okolí.
 •  Uživateli závislém na alkoholu a omamných látkách.
 • Uživateli, který odmítne  respektovat základní pravidla DPS a pečovatelské služby.

Máte zájem o přidělení bytu v DPS sv.Kryštofa?

Kontakt:

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa

Ladislav Bien, vedoucí

Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Tel.: 730 804 220

 e-mail: dps@uo.hk.caritas.cz

 

 

Děti zahrály pohádku v DPS

Dlouhý, Široký a Bystrozraký...

 

Předvánoční čas v DPS

V Domě pokojného stáří sv. Kryštofa to žije...

Děti přinášejí seniorům radost

Děti z mateřské školky v Ústí n.O.-Kerharticích přišly 30. května potěšit seniory v DPS sv. Kryštofa a předat v písničkách a tancích něco ze svého mládí a energie.

7. června byli senioři z DPS pozváni do místní základní školy na muzikál Johanka z Arku, který nacvičili žáci dramatického kroužku ZŠ Ústí n.O.-Kerhartice. Bylo to krásné představení. Děkujeme dětem i paním učitelkám, že tak myslíte na naše babičky a dědečky, kterým děláte velkou radost.

 

Burza filantropie

Oblastní charita se uchází o účast s projektem Bezpečný domov pro seniory.

Nabízíme volné byty v Domě pokojného stáří

Oblastní charita nabízí k pronájmu volné byty v DPS sv. Kryštofa v UO-Kerharticích:

Vánoce v DPS sv. Kryštofa

21.prosince se V DPS sv. Kryštofa v Ústí n.O.-Kerharticích sešlo 24 jeho obyvatel ke svátečnímu obědu, který pro ně připravili pracovníci DPS

Na Dni charity se potkaly všechny generace

Pracovníci Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n.O.-Kerharticích připravili 16. září pro své klienty i širokou veřejnost zábavné odpoledne.

 

Dracula v Kerharticích

Děti ze ZŠ Ústí n.O.-Kerhartice zahrály a zazpívaly našim klientům slavný muzikál...

Udělat radost babičkám je pro děti velké povzbuzení

V minulém roce obnovila kerhartická základní škola spolupráci s obyvateli Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n.O.-Kerharticích.