Udělat radost babičkám je pro děti velké povzbuzení

V minulém roce obnovila kerhartická základní škola spolupráci s obyvateli Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n.O.-Kerharticích.

I když se zrušil denní stacionář, nechtěli jsme přijít o návštěvy dětí, a tak jsme oslovili místní školu,“ říká vedoucí DPS, Veronika Šimková. A její snaha se setkala s pochopením: „Chtěla jsem dát dětem v rámci výuky českého jazyka příležitost ke komunikaci se staršími lidmi,“ vysvětluje paní učitelka Šiklová, „naučit je neformálně a přirozeně reagovat na konkrétního člověka, který třeba hůř slyší, přizpůsobit mu tempo řeči, mluvit zřetelně, přemýšlet o tom, jak se vyjádřit a hlavně poslouchat.“

Děti zde o Vánocích zpívaly koledy a v létě před prázdninami se přišly pochlubit vysvědčením. Babičky a dědečkové si pro ně zase nachystaly svá krasopisně psaná vysvědčení, staré učebnice, sešity, a dokonce si pro děti připravily příklady k počítání. „Děti měly pro každý případ napsané otázky, na co se mohou zeptat,“ říká paní učitelka, „ale po prvopočátečním ostychu bariéry rychle opadly.“ Najednou tu byl někdo, kdo má čas, a tak se vyprávělo.

„Překvapilo nás, jak rychle mezi sebou děti a senioři navázali kontakt a jak živě se zajímali jeden o druhého. Bylo to určitě přínosné pro obě strany,“ dodává Veronika Šimková, „naši klienti úplně pookřáli, děti jim dodaly optimismu.“

Záměr paní učitelky se tedy podařil. A děti se už teď těší, že brzy překvapí obyvatele DPS pozváním do školy na divadelní představení. Udělat radost babičkám a dědečkům je pro ně totiž velká motivace.