Nízkoprahové denní centrum Lanškroun

sociální služba dle  § 61 zák. č. 108/2006 Sb.

 

POSLÁNÍ

Nízkoprahové denní centrum OCH UO je určeno lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc při zajištění základních potřeb.

CÍLE

- snížit akutní zdravotní, hygienická a bezpečnostní rizika osob žijících na okraji společnosti

- umožnit lidem přicházejících do NDC najíst se a napít se

- poskytnutí sociálního poradenství s cílem vyřešit či zmírnit komplikovanou osobní situaci uživatele

- zmírnit negativní psychosociální dopady související se ztrátou bydlení a zaměstnání

- pomoci klientům v orientaci v právní a sociální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení a zaměstnání

- zvýšit sebedůvěru klientů - podpora a posilování psychické soběstačnosti při řešení krizové situace

- zvýšit povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví

- hledat individuální vhodné řešení životní situace klientů

- znovu začleňování uživatele do společnosti

- motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a k  převzetí odpovědnosti za svůj život

 

Tato služba nabízí lidem bez domova možnost hygieny, výměny oblečení a sociálního poradenství.

Provozní doba:

pondělí:  8.00 - 14.00 hod.

úterý:       8.00 - 14.00 hod.

středa:    ZAVŘENO

čtvrtek:    8.00 - 14.00 hod.

pátek:     8.00 - 14.00 hod.

(poslední klient musí zařízení ve 14.00 h. opustit)

 

Kontakt:

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01  Lanškroun

Veronika Kuklová, DiS., vedoucí, tel. 734 281 416, e-mail: css@uo.hk.caritas.cz

 

Vánoční posezení s lidmi bez domova

Opět po roce zorganizovalo několik organizací v Lanškrouně vánoční setkání s lidmi bez přístřeší.

Vánoční setkání pro lidi bez domova

Několik nadšenců z různých organizací v Lanškrouně připravilo 22. prosince v charitním Centru sociálních služeb sváteční setkání pro lidi bez domova.