Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Služby jsou bezplatné.

 

Poradna poskytuje informace, rady a aktivní pomoc v těchto oblastech poradenství.

sociální služby – informace o službách, předání kontaktů

sociální dávky – informace o sociálních dávkách, sepisování žádostí a odvolání proti rozhodnutí

důchodové pojištění – informace o důchodech, sepisování námitek

nemocenské pojištění - informace o dávkách

bydlení – informace o nájmu a podnájmu (smlouva, výpověď), pomoc při vymáhání dluhů z nájmu, nehledáme nové bydlení

sousedské vztahy – práva a povinnosti sousedů, sepisování stížností a žalob

pracovní vztahy – informace o pracovní smlouvě a vzniku i zániku prac. poměru, sepsání výpovědi či dohody o ukončení prac. poměru, informace o dovolené, odpovědnosti za škodu, nehledáme novou práci

zaměstnanost – informace o evidenci ÚP, podpoře v nezaměstnanosti apod.

rodina a mezilidské vztahy – informace o vzniku a zániku manželství, sepsání návrhu na rozvod, na svěření dětí do péče, na stanovení výživného, na úpravu styku s dětmi, na výživné pro manžela/ku apod., domácí násilí

majetkoprávní vztahy – informace o vlastnictví, spoluvlastnictví, společném jmění manželů, věcných břemenech, náhradě škody, dědění, darování apod.

ochrana spotřebitele – pomoc při vymáhání práv, při komunikaci s prodejcem, při reklamaci apod.

dluhová problematika – pomoc při komunikaci s věřiteli, se splátkovým kalendářem, s návrhem na platební rozkaz, s odporem proti platebnímu rozkazu, s řešením exekucí, se zastavením exekuce, s komunikací s exekutory, s oddlužením dlužníkům i věřitelům

Ve všech oblastech poradenství poskytujeme aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, žaloby, opravné prostředky aj., posuzujeme věcnou správnost listin, vysvětlujeme dokumenty, vypočítáváme splátky apod.

 

Nebojte se na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Proč si nedopřát?

Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu či neobvyklé dovolené, nezištná finanční pomoc dospělým dětem, návštěva předváděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“ a v neposlední řadě nákupy velkého množství vánočních dárků – to všechno může být spouštěčem bezesných nocí a strachu z budoucnosti.

Otevření občanské poradny v České Třebové

4. května 2015  bylo v České Třebové slavnostně otevřeno nové kontaktní místo Občanské poradny Ústí nad Orlicí.

Občanská poradna v programu nadace ČSOB

Občanská poradna Ústí nad Orlicí se zapojila do programu ČSOB Nadačního fondu vzdělávání 2014 projektem „Zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny na Orlickoústecku“.

Návrhy na osobní bankroty v OP

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou tzv. osobního bankrotu (oddlužení, insolvence).

Svéprávnost lze pouze omezit

Od začátku letošního roku je účinný „Nový občanský zákoník“, který do života opatrovníků a jejich „svěřenců“ přinesl změny.

ROZVOD - jako ho zvládnout a nezešílet...

24. září v 18 hodin beseda v Městské knihovně Česká Třebová ve spolupráci s Občanskou poradnou

Věci se hýbou

Služba občanského poradenství je částečně podporována z Tříkrálové sbírky. Je bezplatná a otevřená každému zájemci. Nabízíme vám jeden z případů s dobrým koncem:

Zachovejte si psychické zdraví - nechoďte na předváděcí akce

Informace na téma ochrany seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji:

Obrana lidí

Článek z praxe Občanské poradny Polička radí, jak reagovat na telefonáty, které nám něco nabízejí...