Jak postupovat při vymáhání výživného

Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/partnerkou a máte spolu nezletilé děti? Byly Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z rodičů neplatí výživné?

Musí být výživné stanoveno soudně?

Nemusí, pokud se rodiče dokážou dohodnout.

V případě rozvodu manželství je úprava poměrů nezletilých dětí podmínkou, aby soud manželství rozvedl.

Jak lze soud žádat o stanovení výživného?

K soudu je třeba podat Návrh na stanovení výživného. Tento návrh se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště nezletilých dětí. V návrhu rodič může sám navrhnout částku, která mu bude připadat přiměřená. Případně může uvést, že výši ponechá na posouzení soudu. Obecně se doporučuje částku uvést. Návrh je osvobozen od soudních poplatků.

Jaká je přiměřená výše výživného?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Při stanovení výživného se vychází nejen z příjmů obou rodičů, ale také z jejich podílu na péči o děti a z potřeb dítěte.

Jak výživné vymáhat, pokud druhý z rodičů neplatí?

Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí o výživném, pak můžete začít výživné vymáhat prostřednictvím exekutora či soudu (návrh na výkon rozhodnutí). Pokud jste měli jen ústní či písemnou dohodu, která je opakovaně porušována, doporučujeme co nejdříve podat Návrh na stanovení výživného k soudu, přiložit k návrhu písemnou dohodu a vymáhat výživné i zpětně. Výživné lze vymáhat až 3 roky zpětně.

Kdy mohu podat trestní oznámení?

Trestní zákoník stanoví jako trestný čin neplacení výživného po dobu čtyř měsíců. V tomto případě rodiči, který výživné neplatí, hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Je tedy potřeba zvážit, zda podáním trestního oznámení získáte něco jiného než zadostiučinění. Pokud bude rodič ve vězení, pravděpodobnost vymožení výživného se značně snižuje.

Jak probíhá vymáhání prostřednictvím exekutora?

Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení. Za účelem vymáhání výživného se neplatí žádná záloha či poplatek za vymáhání. Po zahájení exekuce už vše potřebné zajistí exekutor. Pokud rodič pracuje, mohou být prováděny srážky ze mzdy, dále může být zablokován účet a jestliže tyto dva způsoby nepostačují, pak také může dojít k prodeji majetku.

Kdy se výživné promlčuje?

Výživné se nepromlčuje jako celek, ale postupně se promlčují jeho jednotlivé měsíční částky. V případě, kdy bylo výživné stanoveno soudem, tak jednotlivé splátky se promlčí po deseti letech. Jednotlivé splátky výživného, které si mezi sebou partneři ujednali pouze písemnou dohodou, se promlčí po třech letech.

 

Pokud potřebujete více informací nebo chcete pomoci sepsat některý z návrhů, můžete se obrátit na naši občanskou poradnu osobně, na tel. 734 281 415 či na email: poradna@uo.hk.caritas.cz.