Odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání: 

- poskytuje lidem v nepříznivé životní situaci odborné sociální poradenství tak, aby byli schopni oreitovat se v sociálním a právním systému, v nabízených službách a mohli rozvíjet své schopnosti, které jim pomohou samostatně jejich nepříznivou sociální situaci zmírnit nebo vyřešit

- upozorňuje příslušné orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů

Cíle:

 

Cílem Občanské poradny je

- klient, který má dostatek informací v sociální a právní oblasti o dostupnosti služeb a dalších informací týkajících se řešení jeho nepříznivé životní situace.

- klient, který se orientovuje v možnostech řešení své nepříznivé situace a rozhodl se pro způsob řešení

- klient, který rozvinul své dovednosti pro řešení své stituace vlastními silami.

 

Cílová skupina:

OP přijímá občany  s jakýmkoliv dotazem. 

 

Principy poskytování služby:

-          bezplatnost

-          nestrannost

-          nezávislost 

-          diskrétnost

 

Zásady Občanské poradny:

-          OP neradí a nezastupuje v komerčních či podnikatelských záležitostech.

-         V OP nepracují právníci ani psychologové.

-         Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že občan nemá možnost vybírat si poradce.

-         Při řešení složitějších dotazů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, odborníky a občan tak může být objednán na další termín.

-         Délka jedné konzultace je stanovena maximálně do 45 min. Poslední občan je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

-         Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Občan může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

-         Občané se mohou vyjadřovat k práci OP a poradců – mohou využít knihu přání a stížností (v poradně). Stížnost může být podána i anonymně. Podrobnosti k podávání stížností jsou k dispozici u vchodu do OP.

 

Občanská poradna  je členem Asociace občanských poraden.