Otcovská dovolená

Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte.

 

Od 1. 2. 2018 budou moci muži do šesti týdnů po narození potomka nastoupit na týdenní volno.

Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí v této souvislosti novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou a upravuje podmínky nároku na otcovskou, její výši a délku podpůrčí doby.

Nárok na otcovskou bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Pokud pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, náleží otcovská pouze jednou.

 Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové proto dostanou otcovskou v každém případě, protože jejich účast na nemocenském pojištění je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy, pokud si budou platit nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou.

Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu, tedy stejně jako u žen na mateřské.

Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat - Občanská poradna