Zdědit nabo darovat

Informace z Občanské poradny

 

Darování nebo dědění?

Vyplatí se víc darovat majetek ještě za života, nebo nechat dělení majetku až na dědické řízení?

A)  Převod mezi příbuznými

DAR

Převod mezi příbuznými je výhodný, jelikož jsou osvobozeni od daně z příjmu, získaného darem. Osvobození jsou:

  • příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, vnuci…) a manželé
  • příbuzní v řadě pobočné a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Pokud chcete darovat nemovitost za života a zůstat v ní i nadále bydlet, doporučujeme Vám ujednat si v darovací smlouvě tzv. věcné břemeno doživotního užívání. V tomto případě doporučujeme sepsání smlouvy u notáře, který dohlédne, aby měla všechny náležitosti.

DĚDICTVÍ

Pokud jde o dědictví, dědicové jsou od danění příjmů z dědictví osvobozeni. Žádná daň se tedy odvádět nebude. Počítat je ale třeba s odměnou notáře, jejíž výše se odvíjí od hodnoty dědictví a je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

B)   Převod mezi osobami bez příbuzenského vztahu

DĚDICTVÍ

Jestli chcete nemovitost přenechat osobě bez příbuzenského vztahu, je výhodnější ošetřit to závětí a odkazem. V případě dědictví platí stejná pravidla, od daně z dědictví je osvobozen každý, platí se pouze odměna notáři.

DAR

U darů je však situace jiná. Člověk, který s vámi není příbuzný, bude muset příjem získaný darem zdanit. Platí tu standardní sazba daně z příjmů – v případě fyzických osob činí 15 % z hodnoty daru.

Pro převod nemovitého majetku u obou skupin platí, že vždy je nutné uhradit přepis majitele v katastru nemovitostí, který činí 1 000 Kč.

Dále je nový vlastník nemovitosti povinen do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání a začít platit daň z nemovitých věcí.

Když bychom to na závěr shrnuli, příbuzným se (většinou) vyplatí darovat ještě za života, osobám bez příbuzenského vztahu radši odkažte až dědictvím.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.