Osobní asistence Ústí nad Orlicí

terénní sociální služba dle § 39 zák. č. 108/2006 Sb.

 

Poslání

Osobní asistence je služba poskytovaná lidem s různými typy postižení z celého orlickoústeckého okresu. Službu lidem poskytujeme v jejich domácnostech a všude jinde tam, kde se právě pohybují. Osobní asistent pomáhá s tím, co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne sám. Jsme tu proto, abychom seniorům, nemocným a lidem s postižením umožnili žít plnohodnotným způsobem života.

 

Cílová skupina

Z důvodu dostupnosti a dosahu služby osobní asistence pomáhá lidem na území orlickoústeckého okresu, kteří potřebují pomoc další osoby z důvodu:

- vysokého věku

- tělesného postižení

- mentálního postižení

- chronického onemocnění (jedná se též o osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života).

  Služba je určena pro klienty od 7 let věku.

Není určena lidem, kteří jsou dlouhodobě umístěni ve zdravotnickém zařízení.

 

Cílem služby je

 - umožnit klientům vést život podle svých přání a potřeb a zůstat přitom ve své domácnosti

- přispívat k sociálnímu začleňování klientů do společnosti, podporovat jejich mezilidské vztahy a vazby

- aktivizovat klienty tak, aby docházelo k udržení, obnovení nebo rozvoji jejich schopností a dovedností

- podporovat klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti

 

Principy

Při poskytování služeb klientům se asistenti řídí zejména těmito zásadami:

 - nezávislost a samostatnost (asistenti nedělají nic, co může klient dělat sám; nerozhodují za něho, pouze vytvářejí prostředí pro jeho větší akceschopnost)

- partnerství osobního asistenta a klienta (obě strany spolupracují na bázi rovného partnerství, berou vzájemně v úvahu svá přání a potřeby, na všem se domlouvají)

- respekt a úcta ke klientovi (osobní asistenti respektují individuální potřeby, přání a schopnosti).

 

 Nabízené služby

 - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně

- pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla, mytí oken apod.)

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na různé akce, k lékaři, do knihovny, na úřady, do obchodu atd.)

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod, dohled, pomoc při komunikaci)

 

Kde nás najdete:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356

561 51  Letohrad

 

Kontakt:

Bc. Marie Maříková, vedoucí

Tel.: 734 769 711

e-mail: osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz

 www.uo.charita.cz

 

provozní doba kanceláře:

středa:  8.00 -  12.00;  13.00 - 15.30 hod.

 

provozní doba pro poskytování osobní asistence:

denně 7.00 - 20.00 hod.

 

žádost pro zájemce o službu zde: ŽÁDOST - ZÁJEMCE O SLUŽBU OA.docx

ceník služby najdete zde: CENÍKY SLUŽEB

 

Nebyly nalezeny žádné články.