Šance pro rodinu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Orlickoústecko

sociální služba dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb.Rodina_Kompas2

POSLÁNÍ

Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a ve kterých je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte. Služba je určena pro rodiny, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Poskytujeme ji přímo v domácím prostředí rodiny na celém území orlickoústecka.

SLUŽBA JE URČENÁ PRO:

- rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí

- rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní péči a chtějí vytvořit podmínky pro návrat dětí zpět do své péče

- těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením

Rodinou rozumíme:

- matka, otec, děti

- matka nebo otec a děti

- matka a její partner/partnerka a děti

- otec a jeho partnerka/partner a děti

- prarodiče, kteří mají v péči děti

Služba není vhodná v rodinách, kde:

- je dítě obětí týrání nebo zneužívání

- rodiče jsou těžce závislí na alkoholu nebo jiných drogách a odmítají podstoupit léčbu

- rodiče trpí vážným psychiatrickým onemocněním, v důsledku kterého ohrožují sebe nebo své okolí

- jsou rodiče s těžkou mentální retardací

CÍL:

  1. Samostatně fungující rodina
  2. Rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů
  3. Udržet klienty ve svém přirozeném prostředí
  4. Aktivizovat přirozené zdroje klienta v jeho okolí a pracovat s nimi
  5. Předejít, zmírnit nebo zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině a poskytnout rodičům a dítěti pomoc a podporu zachování rodiny jako celku
  6. Vytvářet podmínky pro změnu stávající situace
  7. Zajistit, že rodina bude sama schopna zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj všech členů rodiny
  8. Rodina dále dokáže zajistit pravidelnou školní i předškolní docházku a vhodné podmínky pro přiměřené vzdělávání dětí
  9. Rodina také bude schopna účelně hospodařit s finančními prostředky a zajistit chod domácnosti

             

 

Principy služby:

1. Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti

2. Rovnoprávnost

3. Podpora samostatnosti

4. Respektování svobody volby 

5. Partnerství

6. Princip nestrannosti 

7.  Dodržujeme práva rodin a řídíme se etickým kodexem.

 

Poskytované služby:

Poskytujeme základního sociálního poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které zahrnují:

- pomoc rodinám s výchovnými, vzdělávacími a sociálními těžkostmi a dalšími potížemi souvisejícími s péčí o dítě a obstaráním domácnosti

- podporu při nácviku rodičovských dovedností a při vytváření bezpečného rodinného prostředí

- podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činosti

Služba nenahrazuje rodičovskou péči a nepřebírá rodičovskou odpovědnost. Především se snažíme pomoci rodině stát se samostatnou a nezávislou na sociálních službách.

 

Kontakt:

Centrum sociálních služeb

Havlíčkova 1129

563 01  Lanškroun

  

vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi: Veronika Kuklová, DiS.,  tel. 734 281 416, css@uo.hk.caritas.cz

Michaela Slavíčková, DiS., tel. 731 402 311,  michaela.slavickova@uo.hk.caritas.cz

Petra Vacková, DiS., tel. 734 435 240, petra.vackova@uo.hk.caritas.cz

Mgr. Petra Jedlinská, tel. 733 676 639, petra.jedlinska@uo.hk.caritas.cz

Bc. Monika Bednářová, DiS., tel. 730 598 083, monika.bednarova@uo.hk.caritas.cz

Mgr. Martina Šedová, tel. 731 639 672, martina.sedova@uo.hk.caritas.cz

 

 

Provozní doba:

Po - Pá:   8:00 – 17:00

   

Služba je financovaná v letech 2018 - 2019 z projektu OPZ Rozvoj SAS v Pardubickém kraji CZ.03.2.60/0.0/0.0/15-005/0007762.

Šance pro rodiny s dětmi

Má vaše dítě problémy ve škole? Nevíte, jakým způsobem s dětmi trávit volný čas, jak jim nastavovat hranice? Potřebujete pomoci s plánováním každodenního chodu rodiny?

Pardubický kraj podpořil služby pro rodiny s dětmi

tisková zpráva ze dne: 26.7.2018

Nikdy mně nikdo neřekl, že peníze je třeba si rozdělit

Věci, které považujeme za běžné, řada lidí nezná, Nikdo jim v životě nepředal vzor, jak pečovat o děti, hospodařit s penězi nebo řešit běžné konflikty...

Prázdninové tvoření

Klienti Centra sociálních služeb v Lanškrouně se sešli ke společnému tvoření.

Velikonoční tvoření se vydařilo

Ve čtvrtek 2.4.2015 před Velikonočním pondělím jsme v Centru sociálních služeb pořádali tvoření s dětmi.

Centrum sociálních služeb zahajuje provoz bytů pro sociální rehabilitaci

Oblastní charita Ústí nad Orlicí zahajuje od 1.10.2013 v Centru sociálních služeb novou službu Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace. Cílem služby je dopomoci klientům v nouzi k samostatnosti a nezávislosti.

V Centru jsou občanům Lanškrounska nabízeny také další čtyři služby.

Nemusím mít dvě kávy denně...

Oblastní charita Ústí n.O. poskytuje službu Šance pro rodinu. Sociální pracovnice chodí do rodin, které potřebují podporu ve své běžné funkčnosti, zejména v oblasti péče o děti a jejich výchovy. V současné době chodí pracovnice "Šance" do 17 rodin na orlickoústecku. Nabízíme příběh jedné klientky: