Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace LanškrounRodina_Kompas2

sociální služba dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.

 

Poslání

Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporujeme je tak, aby mohli žít samostatný život. Službu poskytujeme v domácnostech klientů na území orlickoústecka.

 

Cíle

Pomoci klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:

 - rozvojem znalostí a dovedností

 - posilováním správných návyků

- nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života

 Cílem je pomoc klientům hledat řešení jejich stávající situace.

 

Cílová skupina

Lidé od 18 do 64 let, kteří jsou:

- osobou v krizi

- rodinou s dětmi/dítětem (úplné i neúplné)

- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (rovněž osoby z náhradní rodinné péče)

- osobou s lehkým mentálním postižením

 

Základní činnosti

při poskytování služby sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu úkonů dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. Jsou to:

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti atd.)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do zaměstnání, k lékaři, nácvik chování, komunikace atd.)

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

◊ Ambulantní forma

- poradenství, workshopy na adrese:

Centrum sociálních služeb,  Havlíčkova 1129,  563 01 Lanškroun

Tel. 734 281 416, e-mail: css@uo.hk.caritas.cz

Provozní doba:

Úterý 8:00 – 12:00 hod.

Čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.

 

◊ Terénní forma

 - v domácnostech klientů

Provozní doba:

Pondělí: 7:30 – 16:00 hod.

Úterý 12:00 – 16:00 hod.

Středa 7:30 – 16:00 hod.

Čtvrtek 7:30 – 12:00 hod.

Pátek 7:30 - 16:00 hod.

 

◊ Byty pro sociální rehabilitaci

- klientům je k dispozici 6 nájemních nácvikových bytů s délkou pobytu zpravidla jeden rok.

Posláním bytů je poskytnout zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám v situaci, která ohrožuje běžný způsob života (např. ztráta bydlení, domácí násilí, trestná činnost, alkoholismus partnera atd.)

 

Kontakt:

Centrum sociálních služeb , Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

Veronika Kuklová, DiS., vedoucí, tel. 734 281 416, e-mail: css@uo.hk.caritas.cz

www.uo.charita.cz

 

 

Nebyly nalezeny žádné články.