Tato služba funguje v Pobytovém středisku žadatelů o udělení mezinárodní ochrany od roku 2001. Toto středisko zajišťuje cizincům ubytování, zdravotní péči, hygienické prostředky a dostávají finanční příspěvek na stravu. Naše služba zde uživatelům umožňuje za symbolické ceny zakoupit ošacení, příp. obuv, ložní prádlo či nádobí. Věci, které nabízíme, získáváme z měsíčních sbírek v Letohradě a Lanškrouně a a ze dvou sezónních sbírek v Letohradě. Po vytřídění šatstva s ním odjíždějí pracovnice Oblastní charity do Kostelce. Za vydělané peníze se pak ve spolupráci se sociální pracovnicí Pobytového střediska klientům kupují aktuálně potřebné věci, např. obuv pro děti apod.

 

MĚSÍČNÍ SBÍRKY:

Letohrad, Na Kopečku 356

každou 1.středu v měsíci od 13.00 do 16.00 hod.      (v lednu a únoru neprobíhají)

kontaktní tel.: 465 621 281, 734 769 713

 

Lanškroun, Havlíčkova 1129

každý 1. čtvrtek v měsíci od 9.30 do 15.30 hod.

kontaktní tel.: 733 611 556

 

Věci ze sbírek po vytřídění slouží lidem bez přístřeší v našich zařízeních v Lanškrouně a Ústí nad Orlicí a dále sociálně potřebným rodinám v regionu Orlickoústecka.

 

 

 

 

 

Podpora žadatelů o mezinárodní ochranu

tisková zpráva ze dne: 1.2.2017

Kontejnery na textil a Charita

tisková zpráva ze dne: 6.9.2016

Textil z kontejnerů v Letohradě není pro naši Charitu

Minulý měsíc se v Letohradě objevily bílé kontejnery na textil. Na kontejnerech jsou loga organizací, které majitel kontejnerů – firma DIMATEX CS, s.r.o. - podporuje. Jedním z nich je i logo Charity ČR. Protože jsme se setkali s dotazy občanů, co s textilem dále děláme, chceme tuto záležitost uvést na pravou míru: