Tříkrálovou sbírku (TS) každoročně vyhlašuje Biskupská konference a její výtěžek je určen na charitní projekty. Charita, jako církevní zařízení, společně s farnostmi TS organizuje.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádá Tříkrálovou sbírku v orlickoústeckém regionu od samého začátku, tedy od roku 2001, a za dobu svého trvání si sbírka získala u občanů důvěru. Celá akce může být uskutečněna v tak velkém rozsahu jen díky asistentům v jednotlivých obcích a městech a díky stovkám dobrovolníků, kteří nám s její organizací nezištně pomáhají.

 

Rozdělení Tříkrálové sbírky:

- 65 % -  projekty Oblastní charity UO

- 15 % - projekty Diecézní charity  HK 

- 10 % - humanitární pomoc do zahraničí - Charita ČR

- 5 % -   celostátní projekty Charity ČR 

- 5 %  -  režijní náklady Tříkrálové sbírky

 

O podrobnějším využití Tříkrálové sbírky v jednotlivých letech si můžete přečíst na tomto webu v oddíle O nás/časopis Charitní aktuality

TS 2015-výsledky

TS 2015-úvod

TS 2014 - závěrečná tisková zpráva

TS 2014 - výsledky

TS 2014-úvod

TS 2013 skončila

závěrečná tisková zpráva

výsledky TS 2013

Přehled o vybraných částkách podle jednotlivých obcí

TS 2013-úvod

Výsledky TS 2012

závěrečná tisková zpráva

Výsledky TS 2012

Přehled o vybraných částkách podle obcí
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2