Pavlína Šelepová, DiS.

Pavlína Šelepová, DiS.
  • Tel.: 731 402 341

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa - vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník

Seznam služeb:

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí - vedoucí pečov.služby, sociální pracovník
Naši činnost můžete podpořit darem
 

EU1

 
 

EU2