Jsme tady od toho, abychom pomáhali lidem, kteří si neví rady se svou životní situací
11. srpna 2022 z naší Charity

Jsme tady od toho, abychom pomáhali lidem, kteří si neví rady se svou životní situací

Petra Vacková pracuje jako sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí, od jejího vzniku v roce 2013. Petra vystudovala sociální pedagogiku a před nástupem do Charity byla ve školství. Jak ale sama říká, stále ji to táhlo k sociální práci, která jí dává smysl.

Petro, mohla bys nám povědět, jak služba Sociální rehabilitace funguje v praxi?

Sociální rehabilitace je tady pro lidi, kteří jsou v tíživé životní situaci a nedovedou si s ní poradit sami. Pomáháme jednotlivcům i rodinám. V praxi služba funguje tak, že si se zájemcem o službu sjednáme osobní schůzku, na které zjišťujeme jeho aktuální situaci – jakou podporu by od nás potřeboval, jak by se mohla jeho situace posunout k lepšímu. Po uzavření smlouvy naváže spolupráci se svým klíčovým pracovníkem. Schůzky s klientem probíhají v jeho domácnosti, popřípadě v zázemí služby. S každým klientem se domluvíme na četnosti schůzek a vypracujeme tzv. individuální plán. To je plán, čeho chce člověk dosáhnout. Postupně poté pracujeme na jednotlivých cílech. Začínáme vždy tím, co je pro klienta prioritní. 

Oblastní charita provozuje v Centru sociálních služeb (CSS) v Lanškrouně, kde Sociální rehabilitace sídlí, pět nájemních bytů. Můžeš nám k tomu říci více?

Nájemní byty jsou zde pro klienty Sociální rehabilitace, kteří chtějí řešit svou nepříznivou sociální situaci a zlepšit tak svůj život. Bydlení je poskytováno zpravidla na 1 rok.

V rámci služby Sociální rehabilitace klienty učíme hospodařit, vést vlastní domácnost, podporujeme je v tom, aby řešili své dluhy, aby zajistili adekvátní péči o své děti, můžeme je doprovodit k různým odborníkům (na úřady, k lékařům apod.) a v neposlední řadě je podporujeme v tom, aby si našli vhodné zaměstnání a bydlení. S klienty také děláme různé nácviky, trénujeme vaření, společně pečujeme o zahrádku a tvoříme.

Za těch necelých deset let, co pracuješ na Charitě, jsi určitě potkala nespočet životních příběhů. Mohla bys nám povědět nějaký s dobrým koncem, který by dodal naději dalším lidem v podobné situaci?

Jeden vám povím. Pan Lukáš neměl lehké dětství a dospívání. Vyrůstal u prarodičů, dědeček se oběsil a on se pak staral s pomocí ošetřovatelské služby o babičku. Celou situaci a později smrt babičky nesl těžce, smutek a beznaděj zapíjel alkoholem. Kvůli nadměrnému pití alkoholu přišel o práci, kde pracoval 10 let. Kvůli dluhům přišel o dům, který částečně vlastnil a skončil na ulici. Stal se klientem Nízkoprahového denního centra (NDC), které je rovněž součástí Centra sociálních služeb Oblastní charity UO. Pracovnicí NDC mu byla doporučena služba Sociální rehabilitace a možnost bydlení v nájemním bytě CSS. Po úspěšně absolvované léčbě závislosti na alkoholu jsme s ním uzavřeli smlouvu o spolupráci a pán se také nastěhoval do bytu.

Aby měl pan Lukáš alespoň nějaký příjem, pomohli jsme mu zaregistrovat se na úřad práce a vyřídit si sociální dávky, také jsme mu pomohli podat žádost o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (na doporučení psychiatričky, kterou pravidelně navštěvoval). Díky tomu získal práci v chráněné dílně. Panu Lukáši byl přiznán invalidní důchod, jelikož utrpěl těžké ublížení na zdraví, když žil na ulici. S klientem se nám podařilo řešit také jeho exekuce a pohledávky, které pán začal pravidelně splácet.

V řešení bylo rovněž jeho budoucí bydlení, jelikož bydlení v nájemních bytech je časově omezeno. Ve spolupráci se sociálním kurátorem se mu podařilo získat městský byt. S vybavením bytu mu pomohl jeho tatínek, se kterým neměl v předešlých letech dobré vztahy, ale opět s ním navázal kontakt. Panu Lukáši se dařilo po celou dobu abstinovat, svůj psychický stav řešil s paní psychiatričkou, ve které měl velkou oporu. V celé situaci mu pomáhalo to, že pravidelně chodil do práce a také jeho velký koníček – cyklistika.

Rok spolupráce pro pána znamenal nový začátek, takový restart. Po přestěhování do městského bytu s námi ukončil spolupráci, ale i nadále nás přijde čas od času navštívit a říci nám, jak se mu daří.

Můžeme tedy říci, že služba Sociální rehabilitace Oblastní charity UO pomáhá v regionu lidem, kteří si neví rady se svou sociální životní situací a hledají podporu?

Ano. Tento typ služby, který poskytujeme, je v našem regionu ojedinělý.  Našim hlavním cílem je vést klienty k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. K tomu, aby zvládali běžné nároky společnosti.

Mgr. Martina Šedová, která v době našeho rozhovoru službu vedla, dodává: „Petra přináší svým klientům pocit vnitřního klidu a to díky tomu, že vnáší do jejich životů řád, který jim často chybí a který dodává v životě pocit jistoty.“

Děkujeme za rozhovor.

Bc. Petra Hubálková

propagace a tisk
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ