Kdo jsme

... POMÁHÁME BLIŽNÍM V NOUZI...

Oblastní charita Ústí nad Orlicí je nestátní nezisková organizace. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké, má status církevní právnické osoby.
Svoji činnost rozvíjí od r. 1992.
Posláním Charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství. Pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti - starým lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, rodičům s dětmi, dětem a mládeži, sociálně slabým rodinám, opuštěným, lidem bez přístřeší, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům.
Kontakt:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

tel.: 465 621 281

e-mail: sekretariat@uo.hk.caritas.cz

www.uo.charita.cz

Datová schránka: y44utaf

příspěvkové konto: 831240611/0100