Kdo jsme

charita-red  
   ... POMÁHÁME BLIŽNÍM V NOUZI...

 

kriz2 Oblastní charita Ústí nad Orlicí je nestátní nezisková organizace. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké, má status církevní právnické osoby. Svoji činnost rozvíjí od r. 1992.

Posláním Charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství. Pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti - starým lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, rodičům s dětmi, dětem a mládeži, sociálně slabým rodinám, opuštěným, lidem bez přístřeší, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům.

6c

Kontakt:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

tel.: 465 621 281

e-mail: sekretariat@uo.hk.caritas.cz

Datová schránka: y44utaf

Příspěvkové konto: 831240611/0100

www.uo.charita.cz