Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

Nízkoprahové denní centrum (NDC) Oblastní charity je určeno lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc při zajištění základních potřeb.

Nízkoprahové denní centrum je registrovaná, ambulantní sociální služba dle  § 61 zák. č. 108/2006 Sb.

Tato služba nabízí lidem bez domova možnost hygieny, výměny oblečení a sociálního poradenství.

Provozní doba:
Po:    8:00 - 14:00
Út:     8:00 - 14:00
St:     zavřeno
Čt:     8:00 - 14:00
Pá:    8:00 - 14:00
Kontakt:
Mgr. Martina Šedová
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 731 639 672
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun
Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 let věku.
Službu nelze poskytovat:
 • osobám agresivním
 • osobám vykazujícím zjevné známky požití omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)
 • osobám s akutním infekčním onemocněním
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Uživatelé mají k dispozici sprchový kout a WC. Pro vykonání osobní hygieny mají k dispozici toaletní mýdlo, osušku.
 • poskytnutí stravy
 • sociální poradenství: Poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci uživatele.
Cíle služby:
 • snížit akutní zdravotní, hygienická a bezpečnostní rizika osob žijících na okraji společnosti
 • umožnit lidem přicházejících do NDC najíst se a napít se
 • poskytnout sociální poradenství s cílem vyřešit či zmírnit komplikovanou osobní situaci uživatele
 • zmírnit negativní psychosociální dopady související se ztrátou bydlení a zaměstnání
 • pomoci klientům v orientaci v právní a sociální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení a zaměstnání
 • zvýšit sebedůvěru klientů - podpora a posilování psychické soběstačnosti při řešení krizové situace
 • zvýšit povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví
 • hledat individuální vhodné řešení životní situace klientů
 • znovuzačlenit uživatele do společnosti
 • motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a k  převzetí odpovědnosti za svůj život

V souladu s naší vizí o neustálém zkvalitňování našich služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci našim klientům se naše služba ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové zapojila do projektu  Ke kvalitě v Charitě

  Zapojili jsme se do projektu