Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

kriz1Nízkoprahové denní centrum je registrovaná, ambulantní sociální služba dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poslání: Nízkoprahové denní centrum OCHUO je určeno lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc při zajištění základních potřeb.
Cílová skupina: Služba je určena lidem od 18 let, které jsou zároveň osobami bez přístřeší a osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Provozní doba:
Po:    8:00 - 14:00
Út:     8:00 - 14:00
St:     zavřeno
Čt:     8:00 - 14:00
Pá:    8:00 - 14:00

Provozní doba kanceláře vedoucí služby: čtvrtek 9-11 a 12-14

Kontakt:

Mgr. Martina Šedová
Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun, tel.: 731 639 672
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun

Pro přiblížení naší služby si můžete vyslechnout rozhovor s vedoucí služby Mgr. Martinou Šedovou. Záznam pořídila redakce Českého rozhlasu Pardubice a rozhovor se natáčel pro magazín rozhlasu – Mezi nebem a zemí.

 

Poskytované služby dle zákona:

 1. Základní sociální poradenství
  Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 2. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Klienti mají k dispozici sprchový kout a WC. Pro vykonání osobní hygieny mají k dispozici mýdlo, šampon, osušku.
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  V odpočinkové místnosti mají klienti k dispozici nádobí, po domluvě s pracovníkem mohou využít mikrovlnou troubu a rychlovarnou konvici – mohou si přinést vlastní potraviny, připravit si kávu a čaj.
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  Rozhovor se sociálním pracovníkem a konzultace problémů klienta. Poradenství zahrnuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci klienta.

Principy poskytování služby:

 • otevřenost cílové skupině bez předchozího objednávání, předkládání průkazů
 • zachovávání lidské důstojnosti
 • kvalita, bezpečnost a diskrétnost poskytovaných služeb
 • individuální přístup, respekt k rozhodnutí klienty

Cíle služby:

 • snížit akutní, zdravotní, hygienická a bezpečnostní rizika osob žijících na okraji společnosti
 • umožnit lidem přicházejícím do NDC najíst se a napít se
 • poskytnutí sociálního poradenství s cílem vyřešit či zmírnit komplikovanou osobní situaci klienta
 • zmírnit negativní psychosociální dopady související se ztrátou bydlení a zaměstnání
 • zvýšit povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví
 • hledat individuální vhodné řešení životní situace klientů
 • znovu začleňování klienta do společnosti
 • motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a k převzetí odpovědnosti za svůj život

V souladu s naší vizí o neustálém zkvalitňování našich služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci našim klientům se naše služba ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové zapojila do projektu  Ke kvalitě v Charitě

  Zapojili jsme se do projektu