Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

Nízkoprahové denní centrum (NDC) Oblastní charity je určeno lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc při zajištění základních potřeb.

Nízkoprahové denní centrum je registrovaná, ambulantní sociální služba dle  § 61 zák. č. 108/2006 Sb.

Tato služba nabízí lidem bez domova možnost hygieny, výměny oblečení a sociálního poradenství.

Provozní doba:
Po 8 - 14 hod.
Út 8 - 14 hod.
St zavřeno
Čt 8 - 14 hod.
Pá 8 - 14 hod.
Kontakt:
Mgr. Martina Šedová
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 731 639 672
e-mail: martina.sedova@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun
Cílová skupina jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 let věku
Službu nelze poskytovat:
 • osobám agresivním
 • osobám vykazujícím zjevné známky požití omamných látek (např. nestabilní chůze,
 • nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)
 • osobám s akutním infekčním onemocněním
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:Uživatelé mají k dispozici sprchový kout a WC. Pro vykonání osobní hygieny mají k dispozici toaletní mýdlo, osušku.
 • poskytnutí stravy
 • sociální poradenství: Poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci uživatele.
Cíle služby:
 • snížit akutní zdravotní, hygienická a bezpečnostní rizika osob žijících na okraji společnosti
 • umožnit lidem přicházejících do NDC najíst se a napít se
 • poskytnutí sociálního poradenství s cílem vyřešit či zmírnit komplikovanou osobní situaci uživatele
 • zmírnit negativní psychosociální dopady související se ztrátou bydlení a zaměstnání
 • pomoci klientům v orientaci v právní a sociální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení a zaměstnání
 • zvýšit sebedůvěru klientů - podpora a posilování psychické soběstačnosti při řešení krizové situace
 • zvýšit povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví
 • hledat individuální vhodné řešení životní situace klientů
 • znovu začleňování uživatele do společnosti
 • motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a k  převzetí odpovědnosti za svůj život

V souladu s naší vizí o neustále zkvalitňovaní našich služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci našim klientům se naše služba v spoluprácí s Diecézní charitou Hradec Králové zapojila do projektu  Ke kvalitě v Charitě

  Více o projektu