Podpořte nás

PŘÍSPĚVKOVÉ KONTO: 831240611/0100

 

variabilní symbol

9100 - nespecifikované účely

9200 - Domácí zdravotní péče

9211 - Domácí specializovaná hospicová péče

9250 - Pečovatelská služba Letohrad

9303 - Sociální sprcha pro lidi bez domova

9421 - Pečovatelská služba Ústí n.Orl.

9450 - Rodinné centrum Mozaika Letohrad

9451 - Občanská poradna

9453 - Poradna pro pečující

9452 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

9454 - Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

9601 - Sociální rehabilitace

9602 - Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

9650 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

9801 - Osobní asistence

9802 - Sociálně terapeutické dílny Miriam

Všem dárcům děkujeme za podporu naší činnosti. Na požádání vám vystavíme potvrzení pro účely uplatnění odpočtu od základu daně.