Podpořte nás

PŘÍSPĚVKOVÉ KONTO: 831240611/0100

variabilní symbol

9100 - nespecifikované účely

9200 - ošetřovatelská služba

9201 - domácí specializovaná hospicová péče

9250 - pečovatelská služba Letohrad

9450 - Rodinné centrum Mozaika Letohrad

9650 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

9421 - pečovatelská služba Ústí n.Orl.

9451 - občanská poradna

9454 - Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

9801 - osobní asistence

9452 - "Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

9303 - sociální sprcha pro lidi bez domova

9802 - sociálně terapeutické dílny

Všem dárcům děkujeme za podporu naší činnosti. Na požádání vám vystavíme potvrzení pro účely uplatnění odpočtu od základu daně.