Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a ve kterých je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte. Služba je určena pro rodiny, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí.

Poskytujeme ji zdarma a přímo v domácím prostředí rodiny na celém území Orlickoústecka.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registrovaná sociální služba dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb.

 

Kontakt:

Mgr. Eva Ježková, DiS., vedoucí
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 734 281 416
e-mail:VV~CRc4WHnBhY929WkvDRc29g
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun


Provozní doba:

Po - Pá:    8:00 – 17:00

Provozní doba kanceláře:

Čtvrtek:   9:00 - 11:00 - po telefonické domluvě


Pracovníci služby:

Michaela Slavíčková, DiS., tel. 731 402 311,
e-mail: 8bprR3b7Tlyk.77c-onjGKkgTaxhTZhaa8FhTj

Petra Vacková, DiS., tel. 734 435 240,
e-mail: _.GBRWl7YdBFRYUSbhkr1W77~bGk9W7r

Mgr. Petra Jedlinská, tel. 733 676 639,
e-mail: _.GBRW%_Zevx9956LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Pavla Skalická, DiS., tel. 730 598 083,
e-mail: pavla.skalicka@uo.hk.caritas.cz

Lucie Stratílková, DiS., tel. 739 269 131,          e-mail: lucie.stratilkova@uo.hk.caritas.cz

Pro koho je služba určena:

  • pro rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí
  • pro rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní péči, a kteří chtějí vytvořit podmínky pro návrat dětí zpět do své péče
  • pro těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením
 • Rodinou rozumíme:

  • matka, otec, děti
  • matka nebo otec a děti
  • matka a její partner/partnerka a děti
  • otec a jeho partnerka/partner a děti
  • prarodiče, kteří mají v péči děti
  • pěstouni
 • Služba není vhodná v rodinách, kde:

  • je dítě obětí týrání nebo zneužívání
  • jsou rodiče těžce závislí na alkoholu nebo jiných drogách a odmítají podstoupit léčbu
  • trpí rodiče vážným psychiatrickým onemocněním, v důsledku kterého ohrožují sebe nebo své okolí
  • jsou rodiče s těžkou mentální retardací

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

   1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. nácvik rodičovského chování, péče o domácnost, správné hospodaření, zdravotní péče, vedení dětí k domácím pracím, k zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí,…),
   2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (jde o pomoc lépe se začlenit do společnosti – předání kontaktů, typů, doprovody,…),
   3. sociálně terapeutické činnosti (psychická podpora klienta, podpora sebevědomí, pomoc při budování vlastních hranic,…),
   4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí – nácvik jednání, telefonování, pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, orientace v dokumentech, doprovody,…).

Klientům poskytujeme také základní sociální poradenství.

Služba nenahrazuje rodičovskou péči a nepřebírá rodičovskou odpovědnost. Především se snažíme pomoci rodině stát se samostatnou a nezávislou na sociálních službách.

Cíl služby:

 • Samostatně fungující rodina.
 • Podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů
 • Podporovat rodinu ke zlepšení stávající situace
 • Podporovat rodinu při hledání dalších zdrojů pomoci.
 • Předejít, zmírnit nebo zcela odstranit příčiny ohrožení dítěte v rodině a poskytnout rodičům a dítěti pomoc a podporu pro zachování rodiny jako celku.
 • Podporovat rodinu tak, aby byla sama schopna zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj všech členů rodiny.
 • Podporovat rodinu tak, aby byla schopna zajistit pravidelnou školní i předškolní docházku a vhodné podmínky pro přiměřené vzdělávání dětí.
 • Podporovat rodinu tak, aby byla schopna účelně hospodařit s finančními prostředky a zajistit chod domácnosti

Principy služby:

 • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti
 • Rovnoprávnost
 • Podpora samostatnosti
 • Respektování svobody volby 
 • Partnerství
 • Princip nestrannosti 
 • Dodržujeme práva rodin a řídíme se etickým kodexem.

eu Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), z operačního programu Zaměstnanost (OPZ).SAS foto kopie

Tým Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Tým tvoří profesionální sociální pracovnice respektující lidskou důstojnost, klientovu jedinečnost a svobodu volby.

Zajímavé příběhy ze "SASky" k přečtení zde.

Informační leták: Šance pro rodinu - Sociálně aktivizační službY