Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a ve kterých je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte. Služba je určena pro rodiny, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Poskytujeme ji přímo v domácím prostředí rodiny na celém území orlickoústecka.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registrovaná sociální služba dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb.

Provozní doba:
Po - Pá:    8:00 – 17:00
Informační leták:

Šance pro rodinu - Sociálně aktivizační služby

 Kontakt:
Veronika Kuklová, DiS
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 734 281 416
email: css@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun
 
Pracovníci služby:
Veronika Kuklová, DiS, tel. 734 281 416, veronika.kuklova@uo.hk.caritas.cz
Michaela Slavíčková, DiS., tel. 731 402 311, michaela.slavickova@uo.hk.caritas.cz
Petra Vacková, DiS., tel. 734 435 240, petra.vackova@uo.hk.caritas.cz
Mgr. Petra Jedlinská, tel. 733 676 639, petra.jedlinska@uo.hk.caritas.cz
Bc. Monika Bednářová, DiS., tel. 730 598 083, monika.bednarova@uo.hk.caritas.cz
Mgr. Martina Šedová, tel. 731 639 672, martina.sedova@uo.hk.caritas.cz
 
Služba je určená pro:
 • rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí
 • rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní péči, a kteří chtějí vytvořit podmínky pro návrat dětí zpět do své péče
 • těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením
Rodinou rozumíme:
 • matka, otec, děti
 • matka nebo otec a děti
 • matka a její partner/partnerka a děti
 • otec a jeho partnerka/partner a děti
 • prarodiče, kteří mají v péči děti
Služba není vhodná v rodinách, kde:
 • je dítě obětí týrání nebo zneužívání
 • jsou rodiče těžce závislí na alkoholu nebo jiných drogách a odmítají podstoupit léčbu
 • trpí rodiče vážným psychiatrickým onemocněním, v důsledku kterého ohrožují sebe nebo své okolí
 • jsou rodiče s těžkou mentální retardací
Poskytujeme základní sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které zahrnují:
 • pomoc rodinám s výchovnými, vzdělávacími a sociálními těžkostmi a dalšími potížemi souvisejícími s péčí o dítě a obstaráním domácnosti
 • podporu při nácviku rodičovských dovedností a při vytváření bezpečného rodinného prostředí
 • podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti

Služba nenahrazuje rodičovskou péči a nepřebírá rodičovskou odpovědnost. Především se snažíme pomoci rodině stát se samostatnou a nezávislou na sociálních službách.

Cíl služby:
 • Samostatně fungující rodina.
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů.
 • Udržet klienty v jejich přirozeném prostředí.
 • Aktivizovat přirozené zdroje klienta v jeho okolí a pracovat s nimi.
 • Předejít, zmírnit nebo zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině a poskytnout rodičům a dítěti pomoc a podporu pro zachování rodiny jako celku.
 • Vytvářet podmínky pro změnu stávající situace.
 • Zajistit, že rodina bude sama schopna zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj všech členů rodiny.
 • Rodina dále dokáže zajistit pravidelnou školní i předškolní docházku a vhodné podmínky pro přiměřené vzdělávání dětí.
 • Rodina také bude schopna účelně hospodařit s finančními prostředky a zajistit chod domácnosti.
Principy služby:
 • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti
 • Rovnoprávnost
 • Podpora samostatnosti
 • Respektování svobody volby 
 • Partnerství
 • Princip nestrannosti 
 • Dodržujeme práva rodin a řídíme se etickým kodexem.