Informace z občanské poradny

Chráněné bankovní účty pro lidi v exekuci

Od 1. dubna letošního roku bude možné založit si tzv. chráněný účet, na kterém mohou mít dlužníci v exekuci uložené nezabavitelné částky svých příjmů.

Podle zákona musí dlužníkovi i v exekuci zůstat z jeho příjmů tzv. nezabavitelná částka. Ta se od počátku letošního ledna o něco zvýšila. Její přesná výše se počítá z čistého příjmu a je tedy různá, vyšší nezabavitelnou částku mají lidé s vyživovací povinností k manželce či dětem.

V praxi je bohužel běžné, že dlužník přichází i o toto minimum. Exekutor může vymáhat pohledávku srážkami ze mzdy a zároveň obstavit účet v bance, kam chodí dlužníkovi zbývající část mzdy. A právě tomu má chráněný účet zabránit – peníze, které se na něm soustředí, mají být pro exekutory nedotknutelné.

Již nyní si mohou lidé v exekuci vybrat ze zablokovaného bankovního účtu jednorázově částku dvojnásobku životního minima jednotlivce (pokud tedy na účtu tolik peněz mají), aby se neocitli úplně bez prostředků. Od dubna se tato částka navyšuje na trojnásobek životního minima jednotlivce (tj. 3 x 3 860 Kč).

Smyslem nové úpravy je, aby už dlužníci nemuseli kvůli obstavenému účtu řešit výplatu důchodů či dávek složenkou, nemuseli si v práci domlouvat výplatu mzdy v hotovosti nebo složitě podávat návrh na částečné zastavení exekuce. Mělo by se tak ulevit jak dlužníkovi, tak exekutorům, soudům a zaměstnavatelům, pro které může být vyplácení mzdy v hotovosti zátěží.

Poté, co je bance doručeno nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z bankovního účtu, bude mít banka pět pracovních dnů na to, aby na žádost dlužníka zřídila chráněný účet. Na něj pak bude přeposílat nezabavitelné částky, které dlužníkovi po založení chráněného účtu přijdou od zaměstnavatele, České správy sociálního zabezpečení, úřadu práce nebo z jiných zdrojů.

Zřízení a vedení chráněného účtu má být zdarma a bude veden za stejných podmínek jako původní účet. Na rozdíl od běžných bankovních účtů však může mít každý člověk pouze jeden chráněný účet.

Jak už tomu bývá u každé nové věci, i zde se zpočátku očekávají potíže. Je možné, že banky nebudou schopny hned od 1. dubna účty zřídit v dané lhůtě a převádět na ně nezabavitelné částky, protože k tomu zatím nemají vytvořené potřebné nástroje.

Navíc existuje spousta lidí, kteří by nový chráněný účet uvítali, ale nemají v bance obstavený bankovní účet – např. věděli, že by jim ho exekutor obstavil, tedy si ho ani nezakládali. Podmínkou otevření chráněného účtu přitom je, že dlužník již má v dané bance účet zablokovaný soudem nebo exekutorem.

Přesto věříme, že jde o změnu k lepšímu a někteří z čtenářů tohoto článku možnost zřízení chráněného účtu uvítají. Potřebujete-li se poradit o řešení dluhů či exekucí, můžete se obrátit na naši občanskou poradnu.

V roce 2020 proběhly tyto změny:

Vláda schválila nárůst minimální mzdy o 1.250,- Kč. Od 1. 1. 2020 minimální mzda činí 14.600,- Kč.

Vláda taktéž schválila zvýšení důchodů. Navýšení bude v rozmezí 617 Kč až 1.137 Kč. Důchody se zvýší automaticky od lednové splátky, netřeba o zvýšení žádat. Důchodci starší 85 let budou mít navíc měsíční důchod vyšší o 1 000 Kč, důchodci starší 100 let o 2 000 Kč.

Rodičovský příspěvek se zvyšuje na částku 300.000,- Kč, pro vícerčata na 450.000,- Kč. Tato změna se týká těch rodin, které aktivně čerpají po 1. 1. 2020 rodičovský příspěvek či od 1. 1. 2020 čerpat začnou. Přesná částka navýšení pro jednotlivé rodiny bude záviset na věku dítěte, na předchozích příjmech rodičů a na výši vyčerpaného původního rodičovského příspěvku. Některé rodiny tedy nestihnou vyčerpat celkovou dorovnanou částku 80.000,- Kč.

E-neschopenky. Změna se dotkne pouze „neschopenek“ (rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti). Ostatní nemocenské dávky se budou nadále zpracovávat v papírové podobě. Veškeré informace o nemoci či úrazu budou lékařem zaznamenávány elektronicky a zaměstnavatel do nich může prostřednictvím ePortálu nahlédnout. Lékař pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.