Informace z občanské poradny

Náhradní výživné pomůže dětem, na které povinný rodič neplatí

1. července 2021 nabude účinnosti zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném. Jde o novou sociální dávku, kterou budou vyplácet úřady práce.

Náhradní výživné bude sloužit nezaopatřeným dětem, kterým rodič neplatí výživné určené soudem, za předpokladu, že se toto výživné nepodařilo vymoci ani exekucí či výkonem rozhodnutí.

V praxi je třeba, aby se zletilý potomek nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte obrátili na úřad práce, kde vyplní žádost, doloží pravomocný rozsudek soudu o výživném, údaje o probíhající exekuci/výkonu rozhodnutí, event. o jejich zastavení pro nemajetnost dlužníka v uplynulých čtyřech měsících a další doklady o nezaopatřenosti dítěte (např. rodný list, potvrzení o studiu), doklady o částečném zaplacení výživného apod.

A v jaké výši bude úřad práce výživné vyplácet? Půjde o částku stanovenou původním rozsudkem, maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič zaplatí výživné zčásti, uhradí dítěti úřad práce rozdíl mezi stanoveným a skutečně obdrženým výživným.

Dávka bude vyplácena měsíčně zpětně a nejdříve za měsíc, v němž byla podána žádost, tedy první náhradní výživné mohou děti dostat v srpnu 2021 za měsíc červenec.

Vždy po čtyřech měsících budou muset děti či zákonní zástupci znovu doložit splnění podmínek, aby výplata náhradního výživného pokračovala. I tak je ale vyplácení dávky omezeno na maximálně dva roky. Rozhodně tedy nepokryje celou dobu dětství a přípravy na budoucí povolání a nenahradí plně výživné, které by mělo dítě dostávat od svého rodiče.

Zákon počítá s tím, že úřady práce budou následně vyplacené prostředky samy vymáhat po neplatícím rodiči, ale návratnost do státního rozpočtu bude nejspíš jen nízká.

V občanské poradně poskytujeme bezplatné poradenství i v oblasti vymáhání výživného či pomoc se sepsáním návrhu na nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí. V případě potřeby se tak na nás můžete obrátit i v těchto věcech.

Covidové odměny a exekuce

Přijdou zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách o mimořádné covidové odměny kvůli exekuci či insolvenci?
Stát se rozhodl ocenit zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb za jejich nasazení ve ztížených pracovních podmínkách během pandemie formou mimořádné odměny. Pracovníci, kteří mají nařízenou exekuci nebo jsou v insolvenci, pak často řeší, jestli tuto odměnu vůbec dostanou nebo jim bude stržena na úhradu jejich dluhů. Touto problematikou se zabývaly již i soudy, ale jejich postoj není jednotný. Lidem, kterých se to týká, lze doporučit, aby nespoléhali na to, že právě jejich účetní, resp. exekutor či insolvenční správce jim odměnu ponechá. Pokud nechtějí o mimořádné covidové odměny přijít, měli by být sami aktivní a včas požádat soud, aby tyto peníze nebyly exekucí či insolvencí postiženy.
V občanské poradně poskytujeme bezplatné poradenství i v oblasti exekucí a insolvence. Budete-li potřebovat, můžeme Vám pomoci takovou žádost soudu sepsat.

Chráněné bankovní účty pro lidi v exekuci

Od 1. dubna letošního roku bude možné založit si tzv. chráněný účet, na kterém mohou mít dlužníci v exekuci uložené nezabavitelné částky svých příjmů.

Podle zákona musí dlužníkovi i v exekuci zůstat z jeho příjmů tzv. nezabavitelná částka. Ta se od počátku letošního ledna o něco zvýšila. Její přesná výše se počítá z čistého příjmu a je tedy různá, vyšší nezabavitelnou částku mají lidé s vyživovací povinností k manželce či dětem.

V praxi je bohužel běžné, že dlužník přichází i o toto minimum. Exekutor může vymáhat pohledávku srážkami ze mzdy a zároveň obstavit účet v bance, kam chodí dlužníkovi zbývající část mzdy. A právě tomu má chráněný účet zabránit – peníze, které se na něm soustředí, mají být pro exekutory nedotknutelné.

Již nyní si mohou lidé v exekuci vybrat ze zablokovaného bankovního účtu jednorázově částku dvojnásobku životního minima jednotlivce (pokud tedy na účtu tolik peněz mají), aby se neocitli úplně bez prostředků. Od dubna se tato částka navyšuje na trojnásobek životního minima jednotlivce (tj. 3 x 3 860 Kč).

Smyslem nové úpravy je, aby už dlužníci nemuseli kvůli obstavenému účtu řešit výplatu důchodů či dávek složenkou, nemuseli si v práci domlouvat výplatu mzdy v hotovosti nebo složitě podávat návrh na částečné zastavení exekuce. Mělo by se tak ulevit jak dlužníkovi, tak exekutorům, soudům a zaměstnavatelům, pro které může být vyplácení mzdy v hotovosti zátěží.

Poté, co je bance doručeno nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z bankovního účtu, bude mít banka pět pracovních dnů na to, aby na žádost dlužníka zřídila chráněný účet. Na něj pak bude přeposílat nezabavitelné částky, které dlužníkovi po založení chráněného účtu přijdou od zaměstnavatele, České správy sociálního zabezpečení, úřadu práce nebo z jiných zdrojů.

Zřízení a vedení chráněného účtu má být zdarma a bude veden za stejných podmínek jako původní účet. Na rozdíl od běžných bankovních účtů však může mít každý člověk pouze jeden chráněný účet.

Jak už tomu bývá u každé nové věci, i zde se zpočátku očekávají potíže. Je možné, že banky nebudou schopny hned od 1. dubna účty zřídit v dané lhůtě a převádět na ně nezabavitelné částky, protože k tomu zatím nemají vytvořené potřebné nástroje.

Navíc existuje spousta lidí, kteří by nový chráněný účet uvítali, ale nemají v bance obstavený bankovní účet – např. věděli, že by jim ho exekutor obstavil, tedy si ho ani nezakládali. Podmínkou otevření chráněného účtu přitom je, že dlužník již má v dané bance účet zablokovaný soudem nebo exekutorem.

Přesto věříme, že jde o změnu k lepšímu a někteří z čtenářů tohoto článku možnost zřízení chráněného účtu uvítají. Potřebujete-li se poradit o řešení dluhů či exekucí, můžete se obrátit na naši občanskou poradnu.

!!„Účinnost byla o 3 měsíce odložena.“!!

V roce 2020 proběhly tyto změny:

Vláda schválila nárůst minimální mzdy o 1.250,- Kč. Od 1. 1. 2020 minimální mzda činí 14.600,- Kč.

Vláda taktéž schválila zvýšení důchodů. Navýšení bude v rozmezí 617 Kč až 1.137 Kč. Důchody se zvýší automaticky od lednové splátky, netřeba o zvýšení žádat. Důchodci starší 85 let budou mít navíc měsíční důchod vyšší o 1 000 Kč, důchodci starší 100 let o 2 000 Kč.

Rodičovský příspěvek se zvyšuje na částku 300.000,- Kč, pro vícerčata na 450.000,- Kč. Tato změna se týká těch rodin, které aktivně čerpají po 1. 1. 2020 rodičovský příspěvek či od 1. 1. 2020 čerpat začnou. Přesná částka navýšení pro jednotlivé rodiny bude záviset na věku dítěte, na předchozích příjmech rodičů a na výši vyčerpaného původního rodičovského příspěvku. Některé rodiny tedy nestihnou vyčerpat celkovou dorovnanou částku 80.000,- Kč.

E-neschopenky. Změna se dotkne pouze „neschopenek“ (rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti). Ostatní nemocenské dávky se budou nadále zpracovávat v papírové podobě. Veškeré informace o nemoci či úrazu budou lékařem zaznamenávány elektronicky a zaměstnavatel do nich může prostřednictvím ePortálu nahlédnout. Lékař pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.