Informace z občanské poradny

Informace pro Ukrajince:

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Pardubickém kraji:
https://www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine/115605/krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine

Jaké služby poskytujeme?
První kontaktní bod pro občany Ukrajiny přijíždějící do České republiky
Vyřešení veškeré potřebné administrativy (s sebou průkazové foto)
Přidělení náhradního ubytování
Koordinace všech úřadů na jednom místě

Kontakt:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 120, Pardubice

Jak se k nám dostat?
Městská hromadná doprava Pardubice
Linky 2, 12, 13 z hlavního nádraží v Pardubicích
Zastávka Krajský úřad

  • Kdy jsme k dispozici?
    V plném rozsahu denně od 8.00 do 16.00 hodin
    V redukovaném rozsahu od 16.00 do 8.00 hodin.

Jak se zbavit nevýhodné aukce energií

Na občanskou poradnu se obracejí spotřebitelé, kteří v minulosti uzavřeli smlouvu s tzv. zprostředkovateli energií, pro něž se ne náhodou vžilo označení energošmejdi.

Tito zprostředkovatelé nejčastěji podomním prodejem nebo po telefonu přemlouvají hlavně seniory, aby jim dali plnou moc k zastupování s tím, že jim v jakési smyšlené aukci vyberou toho nejvhodnějšího, nejlevnějšího… prostě nejlepšího dodavatele elektřiny či plynu. Asi nikoho nepřekvapí, že když člověk smlouvu o zprostředkování podepíše nebo odsouhlasí po telefonu, přejde za pomoci zprostředkovatele vždy k tomu jednomu dodavateli, se kterým je zprostředkovatel předem domluven. Tyto smlouvy nejen, že nebývají výhodnější a energie levnější, naopak zavazují spotřebitele k odběru na více let a hlavně obsahují vysoké pokuty pro případ předčasného ukončení.

Dobrou zprávou je, že od 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, díky níž se lidé nežádoucích smluv se zprostředkovateli snadněji zbaví.

Spotřebitel má nově právo kdykoli a bez postihu vypovědět bez výpovědní doby smlouvu o zprostředkování nebo odvolat plnou moc, kterou dal zprostředkovateli k uzavření smlouvy o dodávce energií. Nová úprava navíc dopadá i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2022 - lidé se tak mohou bez sankcí zbavit i starých smluv o zprostředkování.

I přes toto posílení práv spotřebitele by lidé měli být při uzavírání smluv opatrní. Uvažujete-li o změně dodavatele, lze doporučit porovnat si nabídky různých dodavatelů energií a uzavřít smlouvu přímo s jedním z nich – bez zbytečných zprostředkovatelů.

Rovněž nedoporučujeme uzavírat smlouvy po telefonu, kdy spotřebitel nemá dostatek informací, možnost vše v klidu promyslet, porovnat nabídku s konkurencí nebo se poradit s někým dalším.

Nevíte-li si rady se zprostředkovatelem energií, nebojte se obrátit na naši občanskou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat. Užitečné informace k tomuto tématu naleznete také na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz).

Od 1. 1. 2022 dochází k řadě legislativních změn. Přinášíme Vám stručný přehled:

Pěstounské dávky
Lidé, kterým pěstounskou péči nezprostředkoval krajský úřad (typicky babičky pečující o svá vlastní vnoučata, tety, starší sourozenci apod.), již nebudou mít nárok na odměnu pěstouna jako dosud, ale novou dávku – příspěvek při pěstounské péči, který je výrazně nižší. Ostatním pěstounům zprostředkovaným krajským úřadem dosavadní odměny stoupnou.

Zvýšení minimální mzdy
Minimální mzda se od ledna zvyšuje z 15 200 Kč hrubého na 16 200 Kč. Minimální hodinová mzda se tak zvýšila z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Příspěvek na bydlení
Zvýšení normativních nákladů na bydlení otevírá cestu k čerpání příspěvku více domácnostem a zvyšuje se i částka, kterou mohou lidé od úřadu práce dostat. Úprava je reakcí na zvyšování cen energií a měla by nízkopříjmové domácnosti např. seniorů ochránit před energetickou chudobou.

Příspěvek na péči
Tento příspěvek pobírají od úřadu práce lidé závislí na péči jiné osoby ve čtyřech stupních podle míry své závislosti. Ve dvou nejvyšších stupních se nově již nebude rozlišovat, zda je osoba v zaopatření nějakého ústavu nebo o ni pečují blízcí a výše příspěvku bude v obou případech jednotná.

Exekuce
V oblasti exekucí je novinek celá řada. Připomínáme, že ještě stále běží mimořádná tříměsíční akce Milostivé léto – možnost zbavit se výhodně exekucí u veřejnoprávních věřitelů a výrazně tím ušetřit – již jen do 28. ledna 2022!

Dále dochází k drobnému zvýšení nezabavitelné části mzdy – lidem s exekučními srážkami ze mzdy nebo platu tak měsíčně zůstane o něco více.  Zaměstnavatel, který srážky provádí a posílá exekutorovi, si z nich nově může ponechat 50 Kč měsíčně právě na náklady spojené s jejich prováděním.

Větší ochrana spotřebitele
Novela energetického zákona posiluje práva spotřebitelů v boji s tzv. energošmejdy – zprostředkovateli energií, kteří pod záminkou různých slev lákají především seniory k podpisu nevýhodných smluv, účasti na aukcích energií apod.

Důchody
K navýšení důchodů od ledna dochází každoročně, letos to bude v průměru o 805 Kč. Příjemci důchodů si také v tomto roce nejspíš polepší hned dvakrát – další valorizace se očekává v červenci – ke zmírnění dopadů vysoké inflace a zdražování cen zboží a služeb.

Otcovská dovolená
Novopečení tatínci mohou využít delší otcovskou dovolenou – místo původního jednoho týdne až 14 dní. O nárok již nepřijdou otcové předčasně narozených dětí, jejichž potomci musí po narození trávit delší čas v nemocnici – nově bude možné vybrat si otcovskou dovolenou později po propuštění dítěte z nemocnice.

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné
Zmírňují se podmínky nároku na tyto dávky - na ošetřovné nově dosáhnou i příbuzní, kteří nežili s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. U dlouhodobého ošetřovného již postačí délka předcházející hospitalizace 4 dny namísto dosavadních 7 dnů. U nevyléčitelně nemocných již předchozí pobyt v nemocnici není podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné.

Zdravotní pojištění
Ruku v ruce s navýšením minimální mzdy se od ledna zvyšuje i pojistné na zdravotní pojištění, které si hradí samoplátci – osoby bez zdanitelných příjmů (např. lidé, kteří se po skončení zaměstnání nezaevidují na úřadě práce). Namísto 2 052 Kč půjde nově o 2 187 Kč měsíčně.

Blíží se Milostivé léto – příležitost zbavit se výhodně některých exekucí

V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 bude probíhat tzv. milostivé léto. Jde o jedinečnou šanci pro lidi, kteří mají nařízenou exekuci pro veřejnoprávní dluh. Pokud v daném období dobrovolně uhradí původní dlužnou částku a poplatek 908 Kč exekutorovi, bude jim odpuštěno veškeré příslušenství dluhu (úroky, penále, soudní poplatky atd.) a exekuce bude jednou provždy zastavena.

Milostivé léto se týká pouze dluhů u veřejnoprávních subjektů jako je stát, obec, zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, ČEZ, Český rozhlas, Česká televize a další.

Není pro dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení.

Chcete-li nabídky využít, je nejprve nutné zjistit, kolik zbývá zaplatit na původní dluh. Pozor, dříve vymožené peníze mohl exekutor započíst na příslušenství dluhu (např. na úroky), jistina tak může být i po letech stále stejná jako na začátku. Přesnou částku Vám sdělí exekutor.

Následně je třeba v uvedeném období uhradit dlužnou jistinu a poplatek 908 Kč na účet exekutora a oznámit nejlépe doporučeným dopisem, že dlužník využívá milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle z. č. 286/2021 Sb., část 2, čl.IV, bodu 25 a exekuci zastavil.

Pokud Vás tato nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, obraťte se na Občanskou poradnu Ústí nad Orlicí, tel.: 734 281 415, poradna@uo.hk.caritas.cz  .

ZMĚNY V SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH PRO RODINY S DĚTMI

Od července 2021 dojde ke zvýšení přídavku na dítě zhruba o čtvrtinu. V závislosti na věku tak mohou děti dostat 630 Kč (do šesti let), 770 Kč (do patnácti let) nebo 880 Kč (15 – 26 let). V rodinách, kde je alespoň jeden z rodičů zaměstnaný, podniká nebo je v důchodu, bude dávka ještě o 500 Kč vyšší.

Rozšíří se také okruh rodin, které budou mít na přídavek na dítě nárok. Zatímco dosud mohli dávku pobírat rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního minima rodiny, nově na ni dosáhnou všechny rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima.

Např. rodina, kde rodiče pracují, starají se o dvě děti na základní škole a čisté příjmy rodičů ze zaměstnání jsou v součtu 32 000 Kč, dosud na přídavky nedosáhla. Od července již na ně nárok mít budou – na každé z dětí 1 270 Kč.

Podobně rodič, který je sám s dítětem v předškolním věku, neměl dříve nárok na dětský přídavek, pokud jeho příjem přesáhl 14 904 Kč. Od července pro něj bude stropem pro nárok na přídavek měsíční příjem 18 768 Kč.

Nově se do příjmů rodiny nebudou započítávat příjmy nezaopatřených dětí. Pokud si dítě něco přivydělá o prázdninách na brigádě, tento příjem už se nebude zohledňovat a rodina kvůli tomu nepřijde o dávky státní sociální podpory.

Další novinkou je doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku. Při péči o dítě má nyní každá rodina nárok na rodičovský příspěvek v celkové výši 300 000 Kč, který má být vyčerpán do čtyř let věku dítěte. Co když se ale ještě před vyčerpáním příspěvku narodí mladší sourozenec? V současnosti nárok na nevyčerpanou částku příspěvku v takové situaci zaniká, od července bude možné její jednorázové doplacení. Ovšem pouze u některých rodin – tam, kde lze alespoň jednomu rodiči stanovit vyměřovací základ.

S žádostí o dávky státní sociální podpory se můžete obracet na úřad práce v místě Vašeho skutečného bydliště, nově by se již nemělo hledět na to, kde máte hlášený trvalý pobyt.

Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo v rámci ochrany dlužníků desetiminutové video, které má za cíl přiblížit veřejnosti srozumitelnou formou proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat zájemce o oddlužení před praktikami oddlužovacích šmejdů.

Video je možné shlédnout na tomto odkazu https://insolvence.justice.cz/ úplně dole.

Upozornění na zrušení e-mailové schránky poradna@orlicko.cz

Ačkoliv již několik let máme novou e-mailovou adresu, stále nám chodí zprávy i na tu původní. Upozorňujeme tedy, že stará e-mailová schránka poradna@orlicko.cz bude brzy zrušena. Jsme Vám k dispozici na e-mailové adrese poradna@uo.hk.caritas.cz.

Děkujeme za pochopení.

Náhradní výživné pomůže dětem, na které povinný rodič neplatí

1. července 2021 nabude účinnosti zákon č. 588/2020 Sb. o náhradním výživném. Jde o novou sociální dávku, kterou budou vyplácet úřady práce.

Náhradní výživné bude sloužit nezaopatřeným dětem, kterým rodič neplatí výživné určené soudem, za předpokladu, že se toto výživné nepodařilo vymoci ani exekucí či výkonem rozhodnutí.

V praxi je třeba, aby se zletilý potomek nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte obrátili na úřad práce, kde vyplní žádost, doloží pravomocný rozsudek soudu o výživném, údaje o probíhající exekuci/výkonu rozhodnutí, event. o jejich zastavení pro nemajetnost dlužníka v uplynulých čtyřech měsících a další doklady o nezaopatřenosti dítěte (např. rodný list, potvrzení o studiu), doklady o částečném zaplacení výživného apod.

A v jaké výši bude úřad práce výživné vyplácet? Půjde o částku stanovenou původním rozsudkem, maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič zaplatí výživné zčásti, uhradí dítěti úřad práce rozdíl mezi stanoveným a skutečně obdrženým výživným.

Dávka bude vyplácena měsíčně zpětně a nejdříve za měsíc, v němž byla podána žádost, tedy první náhradní výživné mohou děti dostat v srpnu 2021 za měsíc červenec.

Vždy po čtyřech měsících budou muset děti či zákonní zástupci znovu doložit splnění podmínek, aby výplata náhradního výživného pokračovala. I tak je ale vyplácení dávky omezeno na maximálně dva roky. Rozhodně tedy nepokryje celou dobu dětství a přípravy na budoucí povolání a nenahradí plně výživné, které by mělo dítě dostávat od svého rodiče.

Zákon počítá s tím, že úřady práce budou následně vyplacené prostředky samy vymáhat po neplatícím rodiči, ale návratnost do státního rozpočtu bude nejspíš jen nízká.

V občanské poradně poskytujeme bezplatné poradenství i v oblasti vymáhání výživného či pomoc se sepsáním návrhu na nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí. V případě potřeby se tak na nás můžete obrátit i v těchto věcech.

Covidové odměny a exekuce

Přijdou zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách o mimořádné covidové odměny kvůli exekuci či insolvenci?
Stát se rozhodl ocenit zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb za jejich nasazení ve ztížených pracovních podmínkách během pandemie formou mimořádné odměny. Pracovníci, kteří mají nařízenou exekuci nebo jsou v insolvenci, pak často řeší, jestli tuto odměnu vůbec dostanou nebo jim bude stržena na úhradu jejich dluhů. Touto problematikou se zabývaly již i soudy, ale jejich postoj není jednotný. Lidem, kterých se to týká, lze doporučit, aby nespoléhali na to, že právě jejich účetní, resp. exekutor či insolvenční správce jim odměnu ponechá. Pokud nechtějí o mimořádné covidové odměny přijít, měli by být sami aktivní a včas požádat soud, aby tyto peníze nebyly exekucí či insolvencí postiženy.
V občanské poradně poskytujeme bezplatné poradenství i v oblasti exekucí a insolvence. Budete-li potřebovat, můžeme Vám pomoci takovou žádost soudu sepsat.

Chráněné bankovní účty pro lidi v exekuci

Od 1. dubna letošního roku bude možné založit si tzv. chráněný účet, na kterém mohou mít dlužníci v exekuci uložené nezabavitelné částky svých příjmů.

Podle zákona musí dlužníkovi i v exekuci zůstat z jeho příjmů tzv. nezabavitelná částka. Ta se od počátku letošního ledna o něco zvýšila. Její přesná výše se počítá z čistého příjmu a je tedy různá, vyšší nezabavitelnou částku mají lidé s vyživovací povinností k manželce či dětem.

V praxi je bohužel běžné, že dlužník přichází i o toto minimum. Exekutor může vymáhat pohledávku srážkami ze mzdy a zároveň obstavit účet v bance, kam chodí dlužníkovi zbývající část mzdy. A právě tomu má chráněný účet zabránit – peníze, které se na něm soustředí, mají být pro exekutory nedotknutelné.

Již nyní si mohou lidé v exekuci vybrat ze zablokovaného bankovního účtu jednorázově částku dvojnásobku životního minima jednotlivce (pokud tedy na účtu tolik peněz mají), aby se neocitli úplně bez prostředků. Od dubna se tato částka navyšuje na trojnásobek životního minima jednotlivce (tj. 3 x 3 860 Kč).

Smyslem nové úpravy je, aby už dlužníci nemuseli kvůli obstavenému účtu řešit výplatu důchodů či dávek složenkou, nemuseli si v práci domlouvat výplatu mzdy v hotovosti nebo složitě podávat návrh na částečné zastavení exekuce. Mělo by se tak ulevit jak dlužníkovi, tak exekutorům, soudům a zaměstnavatelům, pro které může být vyplácení mzdy v hotovosti zátěží.

Poté, co je bance doručeno nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z bankovního účtu, bude mít banka pět pracovních dnů na to, aby na žádost dlužníka zřídila chráněný účet. Na něj pak bude přeposílat nezabavitelné částky, které dlužníkovi po založení chráněného účtu přijdou od zaměstnavatele, České správy sociálního zabezpečení, úřadu práce nebo z jiných zdrojů.

Zřízení a vedení chráněného účtu má být zdarma a bude veden za stejných podmínek jako původní účet. Na rozdíl od běžných bankovních účtů však může mít každý člověk pouze jeden chráněný účet.

Jak už tomu bývá u každé nové věci, i zde se zpočátku očekávají potíže. Je možné, že banky nebudou schopny hned od 1. dubna účty zřídit v dané lhůtě a převádět na ně nezabavitelné částky, protože k tomu zatím nemají vytvořené potřebné nástroje.

Navíc existuje spousta lidí, kteří by nový chráněný účet uvítali, ale nemají v bance obstavený bankovní účet – např. věděli, že by jim ho exekutor obstavil, tedy si ho ani nezakládali. Podmínkou otevření chráněného účtu přitom je, že dlužník již má v dané bance účet zablokovaný soudem nebo exekutorem.

Přesto věříme, že jde o změnu k lepšímu a někteří z čtenářů tohoto článku možnost zřízení chráněného účtu uvítají. Potřebujete-li se poradit o řešení dluhů či exekucí, můžete se obrátit na naši občanskou poradnu.

!!„Účinnost byla o 3 měsíce odložena.“!!

V roce 2020 proběhly tyto změny:

Vláda schválila nárůst minimální mzdy o 1.250,- Kč. Od 1. 1. 2020 minimální mzda činí 14.600,- Kč.

Vláda taktéž schválila zvýšení důchodů. Navýšení bude v rozmezí 617 Kč až 1.137 Kč. Důchody se zvýší automaticky od lednové splátky, netřeba o zvýšení žádat. Důchodci starší 85 let budou mít navíc měsíční důchod vyšší o 1 000 Kč, důchodci starší 100 let o 2 000 Kč.

Rodičovský příspěvek se zvyšuje na částku 300.000,- Kč, pro vícerčata na 450.000,- Kč. Tato změna se týká těch rodin, které aktivně čerpají po 1. 1. 2020 rodičovský příspěvek či od 1. 1. 2020 čerpat začnou. Přesná částka navýšení pro jednotlivé rodiny bude záviset na věku dítěte, na předchozích příjmech rodičů a na výši vyčerpaného původního rodičovského příspěvku. Některé rodiny tedy nestihnou vyčerpat celkovou dorovnanou částku 80.000,- Kč.

E-neschopenky. Změna se dotkne pouze „neschopenek“ (rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti). Ostatní nemocenské dávky se budou nadále zpracovávat v papírové podobě. Veškeré informace o nemoci či úrazu budou lékařem zaznamenávány elektronicky a zaměstnavatel do nich může prostřednictvím ePortálu nahlédnout. Lékař pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

Beseda v klubu seniorů

Beseda v klubu seniorů

V pondělí 21. listopadu 2022 jsme ve spolupráci s Klubem seniorů v Králíkách uspořádali besedu na téma Ochrana spotřebitele a sociální dávky nejen pro seniory. Beseda se těšila pěknému zájmu, sešlo se na 25 seniorů, kteří se u tuto problematiku zajímali a přispěli do diskuse vlastními zkušenostmi se zdražováním energií nebo nekalými praktikami některých prodejců.

Posluchačům jsme nabídli témata jako: práva spotřebitelů při nákupu zboží a služeb, práva spotřebitelů ve vztahu s dodavateli a zprostředkovateli energií, co mají dělat spotřebitelé, když nesouhlasí se zvýšením cen nebo záloh na energie, jak se nenechat napálit při uzavírání smluv po telefonu nebo internetu, na jakou pomoc od státu mohou mít spotřebitelé v dnešní době nárok a další témata.

Jak dopadlo Milostivé léto II

V období 1. 9. - 30. 11. 2022 probíhala oddlužovací akce Milostivé léto II. Dlužníci měli možnost výhodněji se zbavit některých svých dluhů. I občanská poradna svým klientům pomáhala s Milostivým létem.

V občanské poradně jsme Milostivé léto řešili celkem s 21 klienty. Někteří klienti se pouze informovali, zjišťovali si podmínky. Pro úspěšné využití této oddlužovací akce bylo nutné mít prostředky na úhradu jistiny a poplatku exekutorovi a zároveň o úmyslu využít tuto akci exekutora informovat.

Někteří klienti by rádi Milostivé léto využili, nicméně neměli dostatek peněz a neměli ani možnost využít pomoc rodiny.

Celkem 7 klientům jsme pomohli komunikovat s exekutorem a připravit jim podmínky pro úspěšné využití akce. Ne vždy se dozvíme, jak klienti dopadnou. S jistotou víme, že pouze dvěma klientům se povedlo úspěšně Milostivým létem projít a svých exekucí se zbavit.

V roce 2023 by mělo proběhnout Státní milostivé léto. To by mohlo pomoci s dluhy u finančních úřadů, České správy sociálního zabezpečení a dalších institucí. Státní milostivé léto by mělo začít v červenci roku 2023, potrvá 3 měsíce. Státní milostivé léto by mělo probíhat za obdobných podmínek jako Milostivé léto II.