TS 2023 - úvodní tisková zpráva

Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

 Na začátku ledna proběhne 23. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Termín koledování v Královéhradecké diecézi je stanoven na 1.-15. ledna. Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví a zároveň příležitostí, jak přispět potřebným.

Biblická zpráva o třech mudrcích ukazuje cestu k Bohu. Ti nejprve spatřili hvězdu a pak se za ní vydali. Proč ji však spatřili pouze oni? Možná proto, že pozvedli pohled k nebesům. Často se totiž v životě spokojujeme s pohledem držícím se při zemi: stačí nám zdraví, nějaký ten peníz a trocha zábavy. Ale dokážeme ještě snít, toužit po něčem víc, očekávat věci nové? Mudrci se nespokojili s živořením a proplouváním. Vytušili, že k plnému životu je zapotřebí vysokého cíle.

Proč ale onu hvězdu nenásledovali i další? Snad proto, že nebyla nápadná. Ježíšova hvězda neoslepuje, neohromuje, nýbrž vlídně zve. Jakou hvězdu volíme ve svém životě my? Existuje totiž mnoho oslnivých hvězd, které vyvolávají silné emoce, avšak neukazují směr. Platí to pro úspěch, peníze, kariéru, pocty a požitky, které bereme jako životní cíl. Jsou ale jen jako meteority, které na chvíli zazáří a zhasnou. Jsou to padající hvězdy, které spíše zavádějí, než orientují. Pánova hvězda však není vždy žhnoucí, ale je vždy přítomná. Bere tě v životě za ruku a doprovází tě. Neslibuje materiální odměny, ale zaručuje pokoj, a daruje, stejně jako mudrcům, nevýslovnou radost.

Žádá však, abychom se vydali na cestu. Jeho hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít, snášet každodenní těžkosti cesty. Chce, abychom se osvobodili od neužitečných zátěží a okázalostí, které překážejí, a přijali to, co je nečekané a co nepatří k plánům na poklidný život. Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá. Avšak abychom ho hledali, musíme se pohnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat. Nestát na místě, nýbrž postupovat vpřed.

(Zpracováno podle promluvy papeže Františka z 6.1.2018.)