Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Pobočky Charitní pečovatelské služby

Město Adresa Telefon E-mail
Ústí nad Orlicí Sokolská 68 731 402 341 YaCCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Letohrad Taušlova 714 734 769 712 YaCCO-9lVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. Jedná se o terénní službu, kterou poskytují odborně způsobilí zaměstnanci Oblastní charity (dle 109 a 110 zákona o soc. službách)  - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatel/ka) v domácnosti klienta.
 
Jak služba probíhá?
Pracovníci služby docházejí do domácnosti klienta (pečované osoby) a pomáhají klientovi při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora pří podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci - orientace klienta v domácnosti - slovní doprovod, přidržování klienta při chůzi, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík), s činnostmi spojenými s poskytnutím nebo zajištěním stravy (viz. Vnitřní pravidla služby), s chodem domácnosti (nákupy, úklid ve spolupráci s klientem, praní prádla v domácnosti) a při osobní hygieně. Služba rovněž zajistí doprovod na nákupy, návštěvu lékaře nebo pochůzky při vyřízení drobných úředních záležitostí. Rozpis činností naleznete v informacích o jednotlivých službách (viz níže).
 
Kolik to stojí?
Služba je plně hrazena uživatelem, a to jak z jeho běžných finančních prostředků, tak z přiznaného příspěvku na péči.
Výše úhrady za poskytování služby jsou stanoveny v dokumentu: Ceníky a žádosti služeb
 
Kdy je možné službu využít?
Každá z našich služeb má stanovenou vlastní provozní dobu, informaci najdete na stránkách služby:

Informace o Charitní pečovatelské službě Ústí nad Orlicí

Informace o Charitní pečovatelské službě Letohrad

 

V souladu s naší vizí o neustálém zkvalitňování našich služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci našim klientům se naše pečovatelské služby zapojili do projektů:

Ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové jsme součásti projektu Ke kvalitě v Charitě a v roce 2018 jsme se zapojily do projektu podporovaného Pardubickým krajem a Institutem sociální práce: Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II. Více o projektech

Díky projektu Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II jsme získali tato instruktážní videa, kde se dozvíte více o námi poskytované pečovatelské službě.

Pečovatelská služba - příležitost pro život doma

 

Pečovatelská služba - "...žít jako každý jiný..."