Fotovoltaika

Slunce pro Charitu

V listopadu 2010 byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna na střeše domu Oblastní charity v Ústí nad Orlicí v ulici 17. listopadu. Celkový instalovaný výkon je 5,06 kWp.

Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2. Vyrobená elektrická energie kryje spotřebu v domě (kanceláře sestřiček Domácí zdravotní péče, Občanské poradny a Půjčovny kompenzačních pomůcek). Nadprodukce je určena do veřejné sítě.

Projekt “Slunce pro Charitu“, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.