Domácí hospicová péče

Život každého člověka má svůj počátek i konec. Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový člověk a nese svoje dary tomuto světu. Charitní Domácí hospic ALFA-OMEGA je pomocí na druhém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je neléčitelná, že se přiblížil konec života. Stejně jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk neměl o samotě, ve strachu a bolestech.

Ježíš řekl v Knize Zjevení 22,13: „ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“

Domácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí. Jsme natažená dlaň. Dlaň, která pohladí, uklidní a pomůže ...dokončit příběh jednoho života.

DHSP

Za grafické zpracování loga děkujeme Robertu Prokopcovi.
top
Kontakt:
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
Renata Prokopcová, vrchní sestra
tel: 739 383 597
Kateřina Doležalová
tel.: 605 397 841
email: hospic@uo.hk.caritas.cz
facebook: Domácí Hospic Alfa - Omega

Jak si o péči zažádat:

Žádost o spolupráci.docx

Žádost o spolupráci.pdf

Příjmy pacientů jsou plánované, vždy po domluvě s vedoucí sestrou v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod. na tel.: 739 383 597.

Co nabízíme:

  • odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu
  • péči garantovanou odborným paliativním lékařem
  • odbornou pomoc sociálního pracovníka
  • podporu a pomoc pro nemocného i pozůstalou rodinu
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek - ceník zde
  • v případě zájmu zajistíme kontakt s duchovním
  • doprovázení pečujících v ošetřování nemocného
  • podporu a pomoc pozůstalým
 • Posláním našeho týmu je:
  • aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně, v lásce, mezi svými blízkými
  • bez velkého strachu a utrpení
  • s naší odbornou péčí

Komu je péče určena:

 • pacientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí strávit poslední dny života doma
 • pacientům, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat
 • u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců

Podmínky pro přijetí do hospicové péče:

 • u pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
 • alespoň jeden z členů rodiny je připraven o nemocného celodenně pečovat

Kde péči poskytujeme:

 • v domácím prostředí pacienta
 • s garantovaným dojezdem paliativního týmu do 60 minut z Ústí nad Orlicí
 • image001

Kolik mě to bude stát:

Přejeme si, aby naše služby byly dostupné všem, kdo se rozhodnou pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Většina zdravotních úkonů je hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Pacient hradí 100 Kč za 1 den péče domácího hospice. (V tomto poplatku je zahrnuta pohotovost zdravotních sester i lékařů, služby multidisciplinárního týmu a péče o pozůstalé.)

Součástí týmu jsou lékaři, zdravotní sestry vyškolené v oblasti paliace, sociální pracovník, duchovní. Podporujeme také pečující rodinu v době nemoci i v zármutku.

Od března 2017 jsme v rámci mobilní specializované paliativní péče zařazeni do PILOTNÍHO PROGRAMU VZP.

Video návody pro pečující rodiny

Zde najdete odkazy na krátké video návody, které vám pomohou v péči o vašeho blízkého.

Najdete v nich např. zavedení a ošetřování s.c. vstupu (podkožní kanyly); ošetření a proplach močového katetru pomocí stříkačky; nalepení opiátové náplasti a další.

 

 

DSCN9422

KLUB ALFA-OMEGA

Pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.

Více informací a termíny zde.

Informační leták:  Domácí Hospic ALFA-OMEGA

tým 2

Napsali nám

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.

Poslechněte si rozhovor s domácím hospicem, který byl natočen pro Pardubický rozhlas: zde.