Domácí hospicová péče

Život každého člověka má svůj počátek i konec. Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový člověk a nese svoje dary tomuto světu. Charitní Domácí hospic ALFA-OMEGA je pomocí na druhém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je neléčitelná, že se přiblížil konec života. Stejně jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk neměl o samotě, ve strachu a bolestech.
Ježíš řekl v Knize Zjevení 22,13: „ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“Domácí hospic Alfa - Omega
Domácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí. Jsme natažená dlaň. Dlaň, která pohladí, uklidní a pomůže ...dokončit příběh jednoho života.

Kontakt:
Renata Prokopcová
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 739 383 597
email: hospic@uo.hk.caritas.cz
facebook: Domácí Hospic Alfa - Omega
 
Jak si o péči zažádat?

Žádost o spolupráci.docx

Žádost o spolupráci.pdf

Příjmy pacientů jsou plánované, vždy po domluvě s vedoucí sestrou v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod. na tel.: 739 383 597.

Posláním našeho týmu je:
 • aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně, v lásce, mezi svými blízkými
 • bez velkého strachu a utrpení
 • s naší odbornou péčí
Co nabízíme:
 • odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • péči garantovanou odborným paliativním lékařem
 • odbornou pomoc sociálního pracovníka
 • podporu a pomoc psychologa pro nemocného i pozůstalou rodinu
 • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 • v případě zájmu zajistíme kontakt s duchovním
 • doprovázení pečujících v ošetřování nemocného
 • podporu a pomoc pozůstalým
Komu je péče určena?
 • pacientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí strávit poslední dny života doma
 • pacientům, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat
 • u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců
Podmínky pro přijetí do hospicové péče:
 • u pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
 • alespoň jeden z členů rodiny je připraven o nemocného celodenně pečovat
Kde péči poskytujeme?
 • v domácím prostředí pacienta
 • s garantovaným dojezdem paliativního týmu do 60 minut z Ústí nad Orlicí
Kolik mě to bude stát?

Přejeme si, aby naše služby byly dostupné všem, kdo se rozhodnou pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Většina zdravotních úkonů je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient hradí 100 Kč za 1 den péče domácího hospice. (V tomto poplatku je zahrnuto půjčovné kompenzačních pomůcek, pohotovost zdravotních sester i lékařů, služby multidisciplinárního týmu a péče o pozůstalé.)

Součástí týmu jsou lékaři, zdravotní sestry vyškolené v oblasti paliace, sociální pracovník, psycholog, duchovní.
Podporujeme také pečující rodinu v době nemoci i v zármutku.
Od března 2017 jsme v rámci mobilní specializované paliativní péče zařazeni do PILOTNÍHO PROGRAMU VZP.

Informační leták

Domácí Hospic ALFA-OMEGA