Domácí hospicová péče

Život každého člověka má svůj počátek i konec. Zrození je obrovský dar, radost. Narodil se nový člověk a nese svoje dary tomuto světu. Charitní Domácí hospic ALFA-OMEGA je pomocí na druhém konci příběhu, při umírání. Jsme tu pro pacienty a jejich nejbližší, kteří vědí, že diagnóza je neléčitelná, že se přiblížil konec života. Stejně jako při zrození nejsme sami, ani umírat by člověk neměl o samotě, ve strachu a bolestech.
Ježíš řekl v Knize Zjevení 22,13: „ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“

DHSPDomácí hospic ALFA-OMEGA nabízí pomocnou ruku tam, kde život končí. Jsme natažená dlaň. Dlaň, která pohladí, uklidní a pomůže ...dokončit příběh jednoho života.

117255151_2793152377585156_5994638233979658251_n
Kontakt:
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
Renata Prokopcová, vrchní sestra
tel: 739 383 597
Kateřina Doležalová, vedoucí sestra
tel: 605 397 841
email: hospic@uo.hk.caritas.cz
facebook: Domácí Hospic Alfa - Omega
Jak si o péči zažádat?

Žádost o spolupráci.docx

Žádost o spolupráci.pdf

Příjmy pacientů jsou plánované, vždy po domluvě s vedoucí sestrou v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod. na tel.: 739 383 597.

Informační leták

Domácí Hospic ALFA-OMEGA

 • Posláním našeho týmu je:
  • aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně, v lásce, mezi svými blízkými
  • bez velkého strachu a utrpení
  • s naší odbornou péčí
 • Co nabízíme:
  • odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu
  • péči garantovanou odborným paliativním lékařem
  • odbornou pomoc sociálního pracovníka
  • podporu a pomoc psychologa pro nemocného i pozůstalou rodinu
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek - ceník zde
  • v případě zájmu zajistíme kontakt s duchovním
  • doprovázení pečujících v ošetřování nemocného
  • podporu a pomoc pozůstalým
 • Komu je péče určena?
  • pacientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí strávit poslední dny života doma
  • pacientům, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat
  • u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců
 • Podmínky pro přijetí do hospicové péče:
  • u pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
  • alespoň jeden z členů rodiny je připraven o nemocného celodenně pečovat
 • Kde péči poskytujeme?
  • v domácím prostředí pacienta
  • s garantovaným dojezdem paliativního týmu do 60 minut z Ústí nad Orlicí
 • Kolik mě to bude stát?
  Přejeme si, aby naše služby byly dostupné všem, kdo se rozhodnou pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Většina zdravotních úkonů je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient hradí 100 Kč za 1 den péče domácího hospice. (V tomto poplatku je zahrnuta pohotovost zdravotních sester i lékařů, služby multidisciplinárního týmu a péče o pozůstalé.)
  Součástí týmu jsou lékaři, zdravotní sestry vyškolené v oblasti paliace, sociální pracovník, psycholog, duchovní.
  Podporujeme také pečující rodinu v době nemoci i v zármutku.
  Od března 2017 jsme v rámci mobilní specializované paliativní péče zařazeni do PILOTNÍHO PROGRAMU VZP.