Sociálně terapeutické dílny Miriam

Posláním STD Miriam je umožnit klientům aktivně trávit část pracovního dne. Poskytnout dlouhodobou a pravidelnou podporu při získávání nebo obnovování pracovních návyků, případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce, to vše prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Posláním STD je také umožnit klientům trávit čas v kolektivu, budovat sociální vazby, poskytnout prostor k plnohodnotnému a kvalitnímu trávení času. Rozvíjet jejich individuální dovednosti a poskytovat péči podle Zákona o sociálních službách.

Sociálně terapeutické dílny (STD) je registrovaná ambulantní sociální služba dle § 67 zák. č. 108/2006 Sb.

 

Kontakt:

Mgr. Miroslava Kopecká
Sociálně terapeutické dílny Miriam
Příční 352, 561 69 Králíky
tel.: 734 780 387
e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz

facebook: STD Miriam

 

 

     Provozní doba:


        Po - Pá:    7:30 - 14:30

DSCN7960

 Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 do 64 let, s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, nebo tělesným postižením (případně kombinace obojího) a nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situaci chápeme aktuální stav klientů, u kterých úroveň jejich dovedností, schopností a pracovních návyků, jim znemožňuje v současné době uplatnit se na běžném nebo chráněném trhu práce, jejich současný stav vede k sociální izolaci.

Cílem komplexu služeb, které jsou v dílnách poskytovány, je pomoci klientům:

 • Získat zkušenosti s pracovní činností, vytvořit si základní pracovní návyky a pracovní režim, spolupracovat v kolektivu.
 • Posílit vlastní samostatnost v těchto oblastech: sebeobsluha a starost o domácnost, orientace v okolí, každodenní rozhodování, vyjadřování vlastních názorů a pocitů, odpovědnost za sebe sama, smysluplné trávení volného času apod.
 • Udržovat pravidelný kontakt s okolní společností, navazovat sociální vztahy.

Nabízené služby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Principy služby:

 • Spolupráce – klienti a pracovníci jsou partneři, spolupracují při naplňování cílů, které si domluvili.
 • Podpora samostatnosti – služby jsou poskytovány s cílem podpořit klienta v jeho samostatnosti.
 • Úcta a respekt – pracovníci STD respektují každého klienta v jeho originalitě a jeho názory, přání a rozhodnutí jsou vždy brány vážně.
Informační leták:  Sociálně teraupetické dílny
237444467_4381054278623130_4697704531096481665_n

Navštivte náš obchůdek v Příční ulici v Králíkách:

Najdete zde výrobky ze dřeva, voňavá mýdla a polštářky, svíčky, šperky, látkové tašky a mnoho dalšího. Vyrábíme také na objednávku.

Nákupem v našem obchůdku podpoříte klienty STD Miriam, které pro vás vyrábí s láskou a radostí.

          Adresa:                                    vyrobeno s láskou
          Příční 352, 561 69 Králíky
          tel.: 734 780 387
          e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz

eu Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), z operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

V souladu s naší vizí o neustálém zkvalitňování služeb a poskytování profesionální podpory a pomoci klientům se naše služba ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové zapojila do projektu  Ke kvalitě v Charitě

Zapojili jsme se do projektu