Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Jak si zažádat o službu?

Pokud máte zájem o službu CHPS Ústí nad Orlicí můžete o ni požádat sami nebo s pomocí svých blízkých prostřednictvím těchto možností:

  • osobně v sídle pečovatelské služby v Ústí nad Orlicí – Kerharticích v Sokolské ulici č. 68 -  v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa (DPS) v provozní době kanceláře (středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30)
  • telefonicky na čísle 731 402 341
  • napíšete krátký dopis se zpátečním kontaktem na Vás, který pošlete:
    • na adresu: Charitní pečovatelská služba, Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí – Kerhartice
    • e-mailem: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Podáním žádosti projevujete vážný zájem o poskytnutí služby.

  • Vedoucí služby - sociální pracovník a pracovník pečovatelské služby Vás poté navštíví v domácnosti, kde bude poskytována pečovatelská služba. Zde zjišťují potřeby zájemce o službu. Zájemce si na setkání může přizvat své blízké, aby mu byli při dojednávání služby oporou.
  • Pokud se dohodne poskytování služby, je s klientem uzavřena písemně Smlouva o poskytování pečovatelské služby, na základě které Vám začneme službu poskytovat. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se uzavírá na dobu určitou
Kontakt:
Mgr. Jiřina Matějíčková - vedoucí služby
Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
tel.: 731 402 341
email: chps.uo@uo.hk.caritas.cz
facebook: Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Provozní doba služby:
Po - Ne:     7:00 - 20:00

Provozní doba kanceláře:
Středa:   10:00 - 12:00      13:00 - 14:30

 

Služba je poskytována v domácnostech klientů v provozní době 7:00 až 20:00 každý den na území měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a jejích spádových obcích a v některých spádových obcích města Choceň.

Tým Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí:

Stáž v Albertinum Žamberk

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.

Všichni potřebujeme vzájemnou podporu - článek z CHPS UO

Požehnání od Miloše

stáž ALZHEIMER HOME