Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.
Službu poskytujeme klientům v obcích:

Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí, Sopotnice, Dlouhá Třebová.

Provozní doba
služby:
Po - Ne: 7 - 18 hod.
kanceláře:
St: 10 - 12, 13 - 14.30 hod.
Kontakt:
Pavlína Šelepová, DiS.
Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
tel. 731 402 341
emai: chps.uo@uo.hk.caritas.cz
Ceník služby CHPS UO
 
Cílová skupina (naši klienti):

- senioři

- osoby se zdravotním postižením

- osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života

- osoby s chronickým onemocněním

Cílem služby

  je umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, posilovat jejich soběstačnost a zmírňovat jejich osamělost.
Nabízené služby:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid ve spolupráci s klientem, praní prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod a doprava na různé akce, k lékaři, do knihovny, na úřady, do obchodu atd.)
Principy služby:
 • individuální přístup
 • respekt, empatie a úcta
 • vzájemná důvěra
 • spolupráce s rodinou
Návaznost na další poskytované služby:

  • Charitní ošetřovatelská služba

  • Domácí hospicová péče

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek

  • Osobní asistence

  • Občanská poradna Ústí nad Orlicí