Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. Jedná se o terénní službu, kterou poskytují odborně způsobilí zaměstnanci Oblastní charity (dle 109 a 110 zákona o soc. službách)  - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatel/ka) v domácnosti klienta.

 
Kontakt:
Mgr. Jiřina Matějíčková - vedoucí služby
Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
tel.: 731 402 341
email: chps.uo@uo.hk.caritas.cz
facebook: Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí
 

Provozní doba služby:
Po - Ne:     7:00 - 20:00

Provozní doba kanceláře:
Středa:   10:00 - 12:00      13:00 - 14:30

Službu poskytujeme klientům v obcích:
Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí, Sopotnice, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Přívrat, Řetůvka, Řetová, Černovír, Němčice, Česká Třebová.

Jak si zažádat o službu?

Pokud máte zájem o službu CHPS Ústí nad Orlicí můžete o ni požádat sami nebo s pomocí svých blízkých prostřednictvím těchto možností:

 • osobně v sídle pečovatelské služby v Ústí nad Orlicí – Kerharticích v Sokolské ulici č. 68 -  v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa (DPS) v provozní době kanceláře (středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30)
 • telefonicky na čísle 731 402 341
 • napíšete krátký dopis se zpátečním kontaktem na Vás, který pošlete:
  • na adresu: Charitní pečovatelská služba, Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí – Kerhartice
  • e-mailem: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Podáním žádosti projevujete vážný zájem o poskytnutí služby.

 • Vedoucí služby - sociální pracovník a pracovník pečovatelské služby Vás poté navštíví v domácnosti, kde bude poskytována pečovatelská služba. Zde zjišťují potřeby zájemce o službu. Zájemce si na setkání může přizvat své blízké, aby mu byli při dojednávání služby oporou.
 • Pokud se dohodne poskytování služby, je s klientem uzavřena písemně Smlouva o poskytování pečovatelské služby, na základě které Vám začneme službu poskytovat. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se uzavírá na dobu určitou

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života
 • osoby s chronickým onemocněním od 19 let věku
 • děti ve věku od 6 let se zdravotním postižením, které plní povinnou školní docházku a nemají možnost dopravit se do školy samy nebo s rodinou

  Cílem služby je umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, posilovat jejich soběstačnost, zmírňovat jejich osamělost.


Nabízené služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid ve spolupráci s klientem, praní prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod a doprava na různé akce, k lékaři, do knihovny, na úřady, do obchodu atd.)

Kolik služba stojí?

Od 1. 1. 2023 je v platnosti tento nový ceník uhrad CHPS UO.pdf

Zásady poskytované služby:

 • individuální přístup
 • respekt, empatie a úcta
 • vzájemná důvěra
 • spolupráce s rodinou
 • zachování mlčenlivosti
 • návaznost na další poskytované služby Oblastní charity Ústí nad Orlicí
 • nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby

Tým Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí:

20210401_124651

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.

Všichni potřebujeme vzájemnou podporu - článek z CHPS UO

Informační leták služby:   Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí