Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

kriz2Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí poskytuje pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. Jedná se o terénní službu, kterou poskytují odborně způsobilí zaměstnanci Oblastní charity (dle 109 a 110 zákona o soc. službách)  - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatel/ka) v domácnosti klienta.

 
Kontakt:
Mgr. Jiřina Matějíčková - vedoucí služby
Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
tel.: 731 402 341
email: chps.uo@uo.hk.caritas.cz
facebook: Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí
 

Provozní doba služby:
Po - Ne:     7:00 - 19:00

Provozní doba kanceláře:
Středa:   10:00 - 12:00      13:00 - 14:30

Službu poskytujeme klientům v obcích:
Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí, Sopotnice, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Přívrat, Řetůvka, Řetová.

Informační leták služby:   Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Jak si zažádat o službu?

Pokud máte zájem o službu CHPS Ústí nad Orlicí můžete o ni požádat sami nebo s pomocí svých blízkých prostřednictvím těchto možností:

 • osobně v sídle pečovatelské služby v Ústí nad Orlicí – Kerharticích v Sokolské ulici č. 68 -  v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa (DPS) v provozní době kanceláře (středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30)
 • telefonicky na čísle 731 402 341
 • napíšete krátký dopis se zpátečním kontaktem na Vás, který pošlete:
  • na adresu: Charitní pečovatelská služba, Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí – Kerhartice
  • e-mailem: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Podáním žádosti projevujete vážný zájem o poskytnutí služby.

 • Vedoucí služby - sociální pracovník a pracovník pečovatelské služby Vás poté navštíví v domácnosti, kde bude poskytována pečovatelská služba. Zde zjišťují potřeby zájemce o službu. Zájemce si na setkání může přizvat své blízké, aby mu byli při dojednávání služby oporou.
 • Pokud se dohodne poskytování služby, je s klientem uzavřena písemně Smlouva o poskytování pečovatelské služby, na základě které Vám začneme službu poskytovat. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se uzavírá na dobu určitou

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života
 • osoby s chronickým onemocněním od 19 let věku
 • děti ve věku od 6 let se zdravotním postižením, které plní povinnou školní docházku a nemají možnost dopravit se do školy samy nebo s rodinou

  Cílem služby je umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, posilovat jejich soběstačnost, zmírňovat jejich osamělost.


Nabízené služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid ve spolupráci s klientem, praní prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod a doprava na různé akce, k lékaři, do knihovny, na úřady, do obchodu atd.)

Kolik služba stojí?

Od 1. 8. 2021 je v platnosti tento nový ceník.

Zásady poskytované služby:

 • individuální přístup
 • respekt, empatie a úcta
 • vzájemná důvěra
 • spolupráce s rodinou
 • zachování mlčenlivosti
 • návaznost na další poskytované služby Oblastní charity Ústí nad Orlicí
 • nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby

Tým Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí:

20210401_124651

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.