Pomoc pro Ukrajinu - jak se můžete zapojit

 

 ua

stužkaInformace pro ukrajince

OTEVŘÍT TABULKU/ OPEN

Vytvořili jsme sdílenou tabulku, ve které můžete nabídnout nebo poptávat materiální pomoc pro lidi z Ukrajiny zasažené vojenským konfliktem a kteří přišli sem na území našeho okresu:
Ми створили загальну таблицю, де ви можете скористатися або попросити матеріальну допомогу для людей з України, які постраждали від війни.

 

images

Materiální pomoc

Můžete využít nabídku pomoci azylového šatníku společnosti  Cesta pro rodinu, Žamberk, Azylový dům ul. Čs. armády 728, Žamberk 564 01, tel. 465 321 295.

94eb235e4df7884208345ad0c20839d0

 

 

 

nanda-green-_XAOCEx4RYw-unsplash

Ubytování

 Kdo má možnost ubytovat válečné uprchlíky z Ukrajiny,  může se obrátit na e-mail Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Pardubicích: nabidka@pak.izscr.cz. Do e-mailu, prosím, vypište o jaký typ ubytování se jedná, na jak dlouhou dobu, jestli je byt zařízen a případně další požadavky. Nezapomeňte na sebe zanechat telefonní kontakt!

Můžete se také obrátit na speciálně zřízený e-mail Správy uprchlických zařízení. Instituce shání spíše ubytování hromadnějšího typu, jako jsou ubytovny, penziony nebo hotely, ideálně i se stravováním. Na e-mail b9LD5f5f4nxBR8~fW7c-9ep4Ys se ale mohou lidé obracet i s jinými nabídkami pomoci.

První nouzové ubytování pro potřebné je zajištěno primárně státem a je určeno těm, kteří nemají po příchodu do ČR žádné zázemí. Řada příchozích jde ke svým příbuzným a přátelům.  Aby se podařilo nabídku a poptávku efektivně propojit, vznikla Společná platforma neziskových organizací Pomáhej Ukrajině, kde svou pomoc můžete nabídnout. Poptáváme především dlouhodobé ubytování s běžným nájmem.

Od 11. dubna budou mít možnost české domácnosti, které ubytovaly válečné uprchlíky z Ukrajiny, možnost čerpat solidářní příspěvek.

Ukrajina_banner_Slider_Uvod_MALY_539x400

Veřejná sbírka

Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

Děkujeme.

Další forma pomoci - Společná platforma neziskových organizací

Nabídek materiální pomoci či pomoci se zajištěním ubytování je celá řada. První nouzové ubytování pro potřebné je zajištěno primárně státem a je určeno těm, kteří nemají po příchodu do ČR žádné zázemí. Řada příchozích jde ke svým příbuzným a přátelům. Nabídka pomoci bude proto potřeba zejména v dlouhodobém horizontu. Aby se podařilo nabídku a poptávku efektivně propojit, vznikla společná platforma neziskových organizací Pomáhej Ukrajině, kde svou pomoc můžete nabídnout.