Adopce na dálku

Diecézní charita Hradec Králové zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci s biskupem Bernardem Morasem z diecéze Belgaum v indickém státě Karnataka. Oblastní charita Ústí nad Orlicí koordinuje tento projekt -  v těsné spolupráci s letohradskou farností - v oblasti letohradska.

Program Adopce na dálku je projekt Diecézní charity Hradec Králové,  zaměřený na pomoc chudým dětem z Indie formou příspěvku na jejich vzdělání. Náklady na jedno dítě činí 5.000 Kč ročně a z této částky je dítěti hrazeno školné, školní pomůcky, školní brašna a uniforma, cestovní výdaje, strava, základní zdravotní péče a tábor.

V Indii s více než miliardou obyvatel je 35 % lidí stále bez vzdělání, proto má tento projekt svůj význam, i když je to jen pomyslná kapka v moři.

Část finančních prostředků, které se vybírají především v kostelích letohradské farnosti,  se vedle podpory dětí zasílá i na přidružené projekty, např. na podporu bydlení chudých rodin s dětmi.

Kontakt:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281
email: sekretariat@uo.hk.caritas.cz