Adopce na dálku

foto_Vojtěch Homolka


Letohradská farnost ve spolupráci s Oblastní charitou podporuje 10 dětí z chudých oblastí Belgaum a Bangalore.


Více o projektu na: https://adopce.hk.caritas.cz/

Adopce na dálku

Od listopadu 2022 do února 2023 můžete opět přispět na podporu vzdělání chudých indických dětí.

Roční náklady na studium jednoho dítěte jsou 6.500,- Kč. Pokud byste chtěli dětem přispět, můžete tak udělat do pokladniček, které jsou umístěny v budově Charity, Na Kopečku 356 v Letohradě a v kostelech na Orlici, v Lukavici, v Mistrovicích a v Letohradě, nebo na účet OCHUO 831240611/0100 s VS 911011.

 

Diecézní charita Hradec Králové se zapojila do tohoto projektu v roce 2000 ve spolupráci s biskupem Bernardem Morasem z diecéze Belgaum v indickém státě Karnataka. V roce 2005 byl rozšířen do diecéze Bangalore. V diecézi Belgaum je projekt nazván BALA JEEVAN JYOTHI, což znamená "dát naději a světlo dětem", v diecézi Bangalore se jmenuje ASHA - "naděje". Oblastní charita Ústí nad Orlicí koordinuje tento projekt -  v těsné spolupráci s letohradskou farností - v oblasti letohradska.

„Daruješ-li člověku rybu, nasytíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“
– čínské přísloví.

Program Adopce na dálku je projekt Diecézní charity Hradec Králové,  zaměřený na pomoc chudým dětem z Indie formou příspěvku na jejich vzdělání. Náklady na jedno dítě činí 6.500 Kč ročně a z této částky je dítěti hrazeno školné, školní pomůcky, školní brašna a uniforma, cestovní výdaje, strava, základní zdravotní péče a tábor.

V Indii s více než miliardou obyvatel je 35 % lidí stále bez vzdělání, proto má tento projekt svůj význam, i když je to jen pomyslná kapka v moři.

Část finančních prostředků, které se vybírají především v kostelích letohradské farnosti,  se vedle podpory dětí zasílá i na přidružené projekty, např. na podporu bydlení chudých rodin s dětmi.

Kontakt:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Markéta Drmotová - tel. 734 769 713
email: sekretariat@uo.hk.caritas.cz
465 621 281