Evropská unie

EU regionalni rozvo

 

VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE A PREVENCE V CENTRU POD STŘECHOU

Projekt Vybudování zázemí pro služby sociální péče a prevence v Centru Pod střechou je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb péče a prevence v územní působnosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

Celkové náklady projektu: 6,3 mil. Kč

Dotace z programu IROP: 4,7 mil. Kč
Dotace od města Letohrad: 248.000,- Kč
Žádost o dotaci: 10.2016
Schválení dotace: 11.2017
Realizace projektu: 10.2016 - 6.2019

Více o projektu

NÁKUP TŘÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO CHARITNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU LETOHRAD A ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Celkové náklady projektu: 719.000,- Kč
Dotace z programu IROP: 683.715,- Kč
Vlastní zdroje financování: 35.985,- Kč
Žádost o dotaci: 4.2017
Schválení dotace: 3.2018
Realizace projektu: 4.2017 - 8.2017
Cílem projektu je obnova vozového parku Charitní pečovatelské služby Letohrad a Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí.

Více o projektu

EU OPZ

Sociálně terapeutické dílny Miriam

Služba je financována z projektu - "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III",  v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Celkové náklady služby: 5 274 000,-

Dotace z programu OPZ: 4 874 000,-

Realizace projektu: 1.7.2019 – 31.12.2021

Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služby. Nabídnout okamžitou kapacitu služby 8 klientům v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 8:00 do 14:30 hod.

Více o projektu

ŠANCE PRO RODINU – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ORLICKOÚSTECKO

Služba je financována z projektu - "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III",  v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Celkové náklady služby: 7 079 000,-

Dotace z programu OPZ: 6 371 100,-

Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021

Hlavním cílem projektu je zajistit místně a časově dostupnou a odbornou službu. Cílem je získat stabilní finanční zázemí pro zajištění a udržení běžného chodu služby. Z projektu budou hrazeny osobní a provozní náklady, které vznikají v přímé souvislosti s poskytováním služeb.

Více o projektu

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY RODINNÉHO CENTRA MOZAIKA V LETOHRADĚ
Dotace z programu OPZ: 467.635,- Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Projektem budou realizovány 4 týdenní turnusy letních příměstských táborů po dobu tří let, v období letních školních prázdnin 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Cílem aktivit projektu je realizace 12 příměstských táborů v období tří let.

Více o projektu

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY MIRIAM
Celkové roční náklady služby: 1,8 mil. Kč
Dotace z programu OPZ: 1,15 mil. Kč
Realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018
Hlavním cílem služby je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služby. Nabídnout okamžitou kapacitu služby 8 klientům v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 8:00 do 15:00 hod.

Více o projektu

ŠANCE PRO RODINU – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI NA ORLICKOÚSTECKU
Celkové náklady služby: 5 424 000 Kč
Dotace z programu OPZ: 5 324 000 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Hlavním cílem projektu je zajistit místně a časově dostupnou a odbornou službu. Cílem je získat stabilní finanční zázemí pro zajištění a udržení běžného chodu služby. Z projektu budou hrazeny náklady, které vznikají v přímé souvislosti s poskytováním služeb.

Více o projektu

PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ DOMÁCÍHO HOSPICE ALFA-OMEGA
Celkové roční náklady služby: 5.445.000,- Kč
Dotace z programu OPZ: 1.500.000,- Kč
Realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Projekt vytvoří finanční zázemí služby na rok 2019 – 2020, především finanční zázemí potřebné pro sociální pracovnici a psycholožku hospicového týmu. Budou zajištěny finance na osobní náklady zmíněných pozic, odborné vzdělávání sociální pracovnice s cílem zvýšení profesních kompetencí.

Více o projektu

Velmi děkujeme za finanční podporu programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a sociálnímu fondu pro operační program Zaměstnanost