Domácí zdravotní péče

Pobočky Domácí zdravotní péče

Město Adresa Telefon E-mail
Ústí nad Orlicí 17. listopadu 69 731 402 340 YaBCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Česká Třebová   731 402 330 YaBCO1j6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys
Letohrad Na Kopečku 356 731 402 338  YaBCO-9lVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Lanškroun nám A.Jiráska 2 731 402 339 YaBCO-5fVX~E5W.cT-nBZd5kT-M
Choceň U Koupaliště 1902 731 402 332 YaBCO1.gY.AjGKkgTaxhTZhaa8FhTj

Co je Domácí zdravotní péče?

 • Je to profesionální ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům v jejich domácím prostředí. Je určena akutně i dlouhodobě nemocným nebo lidem po hospitalizaci.
 • Je hrazena příslušnými zdravotními pojišťovnami (smlouvy jsou podepsané s těmito pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 211, 213).
 • Je poskytovaná 7 dní v týdnu.
 • Je zajišťovaná odborně kvalifikovanými zdravotními sestrami (v souladu s platnými zákony ministerstva zdravotnictví) ve spolupráci s praktickým lékařem pacienta.

Kdo Domácí zdravotní péči indikuje?

 • Péči předepisuje praktický lékař pacienta. Při propuštění z nemocnice je možno předepsat péči na 14 dní ošetřujícím lékařem nemocnice.

Kdy Domácí zdravotní službu zvolit?

 • Když nechce pacient zůstat v nemocnici, touží po pohodlí domova, ale ještě potřebuje poskytnout zdravotnický výkon, ošetření.
 • Když nemůže z adekvátního důvodu dojít k praktickému lékaři na odběr krve, kontrolu krevního tlaku atd.
 • Když potřebuje pravidelnou rehabilitaci v domácím prostředí.
 • Když rodina i pacient potřebují po návratu z nemocnice v péči a ošetřování zaučit.

Výhody Domácí zdravotní péče?

 • Pacient může zůstat v pohodlí svého domova, což má kladný vliv na jeho psychický stav.
 • Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a tím dostupná všem.

Naše cíle:

 • Poskytovat domácí zdravotní péči na nejvyšší odborné a lidské úrovni.
 • Umožnit s dostupností pro všechny potřebné, prožít nemoc a stáří důstojně, ve svém domácím prostředí a mezi svými blízkými.
 • Podporovat soběstačnost, zajistit udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, zmírňovat pacientovy těžkosti a bolesti.

Vše s respektem a úctou k jedinečnosti člověka!

Námi poskytované zdravotní výkony:

 • kontrola zdravotního stavu, tlaku, glykémie, saturace
 • aplikace inzulínu, proškolení diabetiků v DIA režimu
 • infuzní terapie (s možností využití infuzní pumpy), centrálních vstupů, portu, piccu, s pravidelnou péčí, proplachy
 • péče a výměny permanentních katetrů u žen i mužů, výplachy, laváže, klyzma
 • ošetření všech druhů stomií a jiného biologického materiálu
 • pravidelná aplikace inzulínu
 • podávání léků per os (ústy) pacientům, kteří to již sami nezvládnou, aplikace injekcí
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • zaučení a péče o drény, odsavání pomocí odsavačky
 • nutriční výživa, péče o nasogastrické, nasojejunální sondy, pegy, peje, výměny NGS
 • kyslíková terapie – zaučení, kontrola
 • edukace a léčba bolesti, s možností podávání opiátů kontinuálně, pomocí injekčního dávkovače
 • převazy a ošetření defektů, proleženin, bércových vředů, pooperačních a dalších chronických ran s možností léčby pomocí tzv. VLHKÉHO HOJENÍ
 • péče, zaučení a kontrola pacienta s peritoneální dialýzou
 • péče o pacienta s plicní ventilací
 • podpora a zaučení rodiny v péči o nemocného, s možností zapůjčení DVD o dané problematice
 • zaučení a edukace v prevenci proleženin, polohování, ve vhodnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • nácvik sebeobsluhy, soběstačnosti
 • základní ošetřovatelská rehabilitace, měkké techniky masáží, bazální stimulace
 • péče o onkologicky nemocné s včasnou  návazností na hospicovou péči

S kým spolupracujeme:

 • s praktickými lékaři
 • s nemocnicemi
 • s ambulancemi (léčby bolesti, léčby chronických ran, nutričními, kardiologkými, diabetologickými, neurologickými, psychiatrickými, chirurgickými, kožními, onkologickými)
 • s poradkyní vlhkého hojení ran

Kdy můžeme službu z naší strany odmítnout?

 1. Při plné kapacitě naší služby.
 2. Při nerespektování, nespolupráci nebo odmítání léčby, kterou indikoval lékař.
 3. Při napadení, nebo jakémkoli ohrožení sestry. Z tohoto důvodu také žádáme o zajištění domácích zvířat.  

Informační leták: Domácí zdravotní péče

 

P1060562

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.