Klub Alfa - Omega

Vzhledem k mimořádné situaci jsme museli zrušit pravidelné setkání až do odvolání. O dalších termínech setkání vás budeme informovat.

Děkujeme za porozumění a přejeme Vám v této těžké době hlavně hodně zdraví.

Chcete se podělit o své pocity smutku či samoty?
Potřebujete slyšet slova povzbuzení či podpory?
Znali byste rádi zkušenosti druhých lidí?

Klub je otevřen pro všechny - nejen pro rodiny pacientů hospicové péče

Čas: od 15:30 do 17:30 hod
Místo: ulice 17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí (vchod přes budovu kompenzačních pomůcek)
Termíny:
  • 23. leden
  • 20. únor
  • 19. březen - zrušené
  • 23. duben - budeme informovat o případném zrušení
Kontakt:
Bc. Martina Procházková
ulice 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí
tel. 731 402 331
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Klub ALFA-OMEGA zahájil 20. září 2018 pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.