Klub ALFA-OMEGA

 

Chcete se podělit o své pocity smutku či samoty?
Potřebujete slyšet slova povzbuzení či podpory?
Znali byste rádi zkušenosti druhých lidí?

Klub je otevřen pro všechny - nejen pro rodiny pacientů hospicové péče

Čas: 15:30 - 17:30 hod.
Místo: ulice 17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí (vchod přes budovu kompenzačních pomůcek)
Termíny:
  • 17. září
  • 15. října
  • 19. listopadu - Vzpomínkové setkání v 16:00, DPS Kerhartice, Ústí nad Orlicí
  • 17. prosince
Kontakt:
Bc. Martina Procházková
ulice 17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 731 402 331
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Klub ALFA-OMEGA zahájil 20. září 2018 pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.