Sociální rehabilitace

Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporujeme je tak, aby mohli žít samostatný život. Službu poskytujeme v domácnostech klientů na území orlickoústecka.

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.

Provozní doba

Ambulantní forma Terénní forma
poradenství, workshopy na adrese Centrum sociálních služeb,  Havlíčkova 1129,  563 01 Lanškroun v domácnostech klientů
  Út:      8:00 – 12:00 
  Čt:     12:00 – 16:00 
 Po:      7:30 – 16:00 
  Út:    12:00 – 16:00 
  St:      7:30 – 16:00 
  Čt:      7:30 – 12:00 
    Pá:     7:30 – 16:00   
Kontakt:
Mgr. Martina Šedová
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 731 639 672
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun
 
Cílová skupina:
Lidé od 18 do 64 let, kteří jsou:
 • osobou v krizi
 • rodinou s dětmi/dítětem (úplnou i neúplnou)
 • osobou do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo náhradní rodinnou péči
 • osobou s lehkým mentálním postižením
Základní činnost:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do zaměstnání, k lékaři, nácvik chování, komunikace atd.)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cíle:
Pomoci klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:
 • rozvojem znalostí a dovedností
 • posilováním správných návyků
 • nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života

 Cílem je pomoci klientům hledat řešení jejich stávající situace.