Sociální rehabilitace

Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporujeme je tak, aby mohli žít samostatný život. Službu poskytujeme v domácnostech klientů na území orlickoústecka.

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.

Provozní doba

Ambulantní forma Terénní forma
poradenství, workshopy na adrese Centrum sociálních služeb,  Havlíčkova 1129,  563 01 Lanškroun v domácnostech klientů
Út 8.00 – 12.00 hod.
Čt 12.00 – 16.00 hod
Po 7.30 – 16.00 hod.
Út 12.00 – 16.00 hod.
St 7.30 – 16.00 hod.
Čt 7.30 – 12.00 hod.
Pá 7.30 - 16.00 hod.
Kontakt:
Mgr. Martina Šedová
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
tel.: 731 639 672
e-mail: martina.sedova@uo.hk.caritas.cz
facebook: Centrum sociálních služeb Lanškroun
Cílová skupina:
Lidé od 18 do 64 let, kteří jsou:
 • osobou v krizi
 • rodinou s dětmi/dítětem (úplné i neúplné)
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (rovněž osoby z náhradní rodinné péče)
 • osobou s lehkým mentálním postižením
Základní činnost:
 • při poskytování služby sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu úkonů dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. Jsou to:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do zaměstnání, k lékaři, nácvik chování, komunikace atd.)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cíle:
Pomoci klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:
 • rozvojem znalostí a dovedností
 • posilováním správných návyků
 • nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života

 Cílem je pomoc klientům hledat řešení jejich stávající situace.