Sociální rehabilitace: Pomáháme lidem najít východisko z tíživé životní situace.
28. června 2021 z naší Charity

Sociální rehabilitace: Pomáháme lidem najít východisko z tíživé životní situace.

Pomocnou ruku nabízí sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí na území celého okresu: „Podporujeme klienty při řešení jejich tíživých životních situací, kterými mohou být například: nejisté bydlení, ztráta zaměstnání, špatná finanční situace, dluhy, domácí násilí, nedostatečné rodičovské kompetence. Pomáháme klientům lépe se začlenit do společnosti, učíme je vlastní samostatnosti, pracujeme s nácviky chování v různých společenských situací i s nácvikem činností, které jsou běžné pro nezávislý život. Vždy podle individuální situace, ve které se klient nachází,“ sděluje vedoucí služby Mgr. Martina Šedová.

Prostřednictvím příběhu pana Josefa Vám přiblížíme, jak Sociální rehabilitace funguje v praxi.
Pan Josef skončil po různých životních peripetiích na ulici.  Do této jeho životní etapy vstoupila Oblastní charita, když jeden z místních mužů bez domova doporučil panu Josefovi navštívit Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (NDC), kde se může umýt, ohřát si vlastní jídlo a přečkat nepříznivé počasí. Pan Josef docházel do NDC každý den, cítil zde bezpečí a podporu. Od pracovnice nízkoprahového zařízení dostal kontakt na službu Sociální rehabilitace, která sídlí ve stejné budově. Obě služby spolu úzce spolupracují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje v Centru sociálních služeb šest nájemních bytů, určených lidem, kteří chtějí svou aktuální nepříznivou situaci řešit. A tak se stalo, že se pan Josef po půlroce života na ulici přestěhoval do jednoho z nájemních bytů, a za podpory sociálních pracovnic služby Sociální rehabilitace se plně zapojil do řešení svých problémů. Brzy po nastěhování si našel dobré a stabilní zaměstnání. Ve spolupráci se službami Sociální rehabilitace a Občanskou poradnou se mu podařilo obrátit se na soud, kde mu byla schválena insolvence a také si požádal o přidělení městského bytu, do kterého se posléze přestěhoval.

Pan Josef je za podporu, které se mu prostřednictvím služeb dostalo, vděčný. Často mluví o tom: „ Vy jste mi pomohli, teď pomůžu zase já Vám.“ Aby se dle svých slov odvděčil, pomáhá v Centru sociálních služeb sekat přilehlou zahradu. „Kdyby mi Charita nepomohla, lítám v tom dodnes,“ komentuje sám klient.

Vedoucí Martina Šedová k tomu uvádí: „Příběh pana Josefa je ukázkový případ, jak by to mělo fungovat. Jednak se zde ukazuje propojenost a spolupráce služeb Oblastní charity, a také to, že když člověk chce zlepšit svou životní situaci, tak to jde.“ Pracovnice Sociální rehabilitace poskytují službu v takovém rozsahu, aby byla pro klienty smysluplná, aby je nevedla k závislosti, ale naopak k samostatnosti a nezávislosti. „Respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby,“ dodává Martina Šedová.