Záměry TS 2023

 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

   200 000 Kč
  • Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   150 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   90 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   54 000 Kč
  • Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.

   50 000 Kč
  • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

   100 000 Kč
  • Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady. Úprava okolí budovy:  úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.

   200 000 Kč
  • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

   36 000 Kč
  • Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   50 000 Kč
  • Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.
   Např. oprava garáže v Ústí nad Orlicí, oprava sklepů - odvlhčení.

   300 000 Kč
  • Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

   170 000 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny - na zajištění služby - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

   200 000 Kč
  • Integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Cílem služby je integrace a adaptace osob z Ukrajiny.

   200 000 Kč