Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku (TS) každoročně vyhlašuje Biskupská konference a její výtěžek je určen na charitní projekty. Charita, jako církevní zařízení, společně s farnostmi TS organizuje.

TS1Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádá Tříkrálovou sbírku v orlickoústeckém regionu od samého začátku, tedy od roku 2001, a za dobu svého trvání si sbírka získala u občanů důvěru. Celá akce může být uskutečněna v tak velkém rozsahu jen díky asistentům v jednotlivých obcích a městech a díky stovkám dobrovolníků, kteří nám s její organizací nezištně pomáhají.

6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.

„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ — Robert Walser

Dárci prostřednictvím Tříkrálové sbírky podporují např. tyto charitní služby na Orlickoústecku:

  • Sociálně terapeutické dílny
  • Centrum pod střechou a činnost jeho služeb
  • Pečovatelská služba
  • Domácí hospicová péče
  • Rodinná centra
  • Sociální rehabilitace
  • Zařízení pro osoby bez přístřeší
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
  • Přímá pomoc lidem v nouzi

Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupců obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití. Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.

Rozdělení Tříkrálové sbírky:

- 65 % -  projekty Oblastní charity UO

- 15 % - projekty Diecézní charity  HK 

- 10 % - humanitární pomoc do zahraničí - Charita ČR

- 5 % -   celostátní projekty Charity ČR 

- 5 %  -  režijní náklady Tříkrálové sbírky

 

O podrobnějším využití Tříkrálové sbírky v jednotlivých letech si můžete přečíst na tomto webu v  Časopis Charitní aktuality