Historie

1991 - 2001

1991

- vznik prvních středisek domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Letohradě a Ústí n. O.

1992

- vznik Farních charit: Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Choceň, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Sloupnice

1993

- vznik střediska Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Lanškrouně

1996

- otevření prodejny levných oděvů v Letohradě

- I. charitní ples

1999

- otevření Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n. Orl. - Kerharticích

2000

- zapojení se do projektu Adopce na dálku společně s letohradskou farností

2001

- otevřen Sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci n. Orl.

- uskutečněna první Tříkrálová sbírka

2002 - 2012

2002

- otevřena Regionální půjčovna zdravotnických pomůcek v Letohradě a Ústí n. O.

2003

- vznik Oblastní charity Ústí nad Orlicí transformací stávajících farních Charit

- otevřena Občanská poradna Ústí nad Orlicí

- služba Osobní asistence

2004

- OCH se stala zřizovatelem Rodinného centra Kopretina v Horní Sloupnici

- otevřeno kontaktní místo Občanské poradny v Letohradě

- otevřeno Mateřské centrum Mozaika v Centru Pod střechou Letohrad

- otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě

- uskutečněn první příměstský tábor v Letohradě

2009

- otevření prodejny papírnictví v Letohradě a ukončení provozu prodejny levných oděvů

2010

- otevření kontaktního místa Občanské poradny ve Vysokém Mýtě

-  začátek služby domácí hospicové péče

2011

- otevření kontaktního místa Občanské poradny v Králíkách a v Lanškrouně

- nově poskytovaná služba "Šance pro rodinu" - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2012

- otevření Centra sociálních služeb v Lanškrouně

- Den charity - oslava 20 let Oblastní charity UO

2013 - 2023

2013

- zahájen provoz Centra sociálních služeb Lanškroun (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitace, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, Půjčovna kompenzačních pomůcek, kontaktní místo Občanské poradny)

- dokončena rekonstrukce Centra Pod střechou Letohrad

2014

- otevřena Sociální sprcha pro lidi bez domova v Ústí n. Orl.

- zrušena pečovatelská služba v Lanškrouně

2015

- otevřeno kontaktní místo Občanské poradny v České Třebové

- zrušen denní stacionář v Ústí n. O.

2016

- pečovatelská služba Letohrad a domácí hospic oddělen od ošetřovatelské služby

- vznik mobilní specializované hospicové péče v režimu 24/7

2017

- otevření Sociálně terapeutických dílen Miriam v Králíkách

2018

- služba Domácí hospicové péče dostala oficiální název "Domácí hospic ALFA-OMEGA"

- začalo pravidelné setkávání pozůstalých v "Klubu ALFA-OMEGA"

2019

-  rekonstrukce budovy Centra Pod střechou v Letohradě v Taušlově ulici 714, kde bylo vybudováno zázemí pro služby Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2020

- Doba "koronavirová", služby Oblastní charity fungují i přes četná vládní omezení a nouzové stavy
- proběhl poslední 24. Charitní ples

2021

- Uspořádali jsme benefiční akci pro charitní služby Pomáhám během
- Vydali jsme první číslo Zpravodaje Oblastní charity
- Domácí hospic Alfa-Omega rozšířil svou působnost na Králicko


2022

- Po vypuknutí války na Ukrajině jsme začali pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Zřídili jsme humanitární sklad potravin a materiálu, zprostředkovávali jsme ubytování, poradenství a přímou pomoc. V Letohradě a Sloupnici jsme zprovoznili Adaptační skupinu pro děti. Otevřeli jsme Centrum pomoci ukrajinským rodinám, kde jsme pomáhali ukrajinským uprchlíkům s integrací do českého prostředí.

- Otevřeli jsme kontaktní místo Občanské poradny v Červené Vodě

- V září jsme na Dni charity oslavili 30 let existence naší organizace

2023

- Otevřeli jsme službu Poradny pro pečující

- Centrum pomoci ukrajinským rodinám se přejmenovalo na Centrum pomoci cizincům