Oblasti poradenství

 

 Poradna poskytuje informace, rady a aktivní pomoc
v těchto oblastech poradenství:

20221219_145933.

 • sociální služby – informace o službách, předání kontaktů
 • sociální dávky – informace o sociálních dávkách, sepisování žádostí a odvolání proti rozhodnutí
 • důchodové pojištění – informace o důchodech, sepisování námitek
 • nemocenské pojištění - informace o dávkách
 • bydlení – informace o nájmu a podnájmu (smlouva, výpověď), pomoc při vymáhání dluhů z nájmu, nehledáme nové bydlení
 • sousedské vztahy – práva a povinnosti sousedů
 • pracovní vztahy – informace o pracovní smlouvě a vzniku i zániku prac. poměru, sepsání výpovědi či dohody o ukončení prac. poměru, informace o dovolené, odpovědnosti za škodu, nehledáme novou práci
 • zaměstnanost – informace o evidenci ÚP, podpoře v nezaměstnanosti apod.
 • rodina a mezilidské vztahy – informace o vzniku a zániku manželství, sepsání návrhu na rozvod, na svěření dětí do péče, na stanovení výživného, na úpravu styku s dětmi, na výživné pro manžela/ku apod., domácí násilí
 • majetkoprávní vztahy – informace o vlastnictví, spoluvlastnictví, společném jmění manželů, věcných břemenech, náhradě škody, dědění, darování apod.
 • ochrana spotřebitele – pomoc při vymáhání práv, při komunikaci s prodejcem, při reklamaci apod.
 • dluhová problematika – pomoc při komunikaci s věřiteli, se splátkovým kalendářem, s návrhem na platební rozkaz, s odporem proti platebnímu rozkazu, s řešením exekucí, se zastavením exekuce, s komunikací s exekutory, sepisujeme návrhy na oddlužení dlužníkům

Ve všech oblastech poradenství poskytujeme aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, aj., posuzujeme věcnou správnost listin, vysvětlujeme dokumenty, vypočítáváme splátky apod.