Občanská poradna

Občanská poradna Ústí nad Orlicí na všech svých kontaktních místech z preventivních důvodů upřednostňuje telefonické a e-mailové konzultace.

Pokud chcete využít naše služby, zavolejte na tel. 734  281 415 či napište na mail: poradna@uo.hk.caritas.cz a domluvíme se na dalším postupu.

 NA OSOBNÍ KONZULTACE JE ZAPOTŘEBÍ MÍT ÚSTA A NOS ZAKRÝTA ROUŠKOU.

 Děkujeme za pochopení.

krizSlužby občanské poradny (OP) jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc. Služby jsou bezplatné.

 

Provozní doba Adresa

Pondělí
9 - 12, 13 - 16 Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
9 - 12 Česká Třebová, Hýblova 63
Úterý 9 - 12 Králíky, Moravská 647 (ZŠ)
Středa 9 - 12 Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914
Čtvrtek 9 - 12, 13 - 16 Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
9 - 12 Letohrad, Družstevní 815 (zdravotní středisko)
Pátek 9 - 12 Lanškroun, Havlíčkova 1129 (Centrum sociálních služeb)
balance-2913684_1920

Kontakt:

Občanská poradna
ul. 17. listopadu 69, 562 01, Ústí nad Orlicí
tel.: 734 281 415, 465 520 520 (záznamník)
email: poradna@uo.hk.caritas.cz
facebook: Občanská poradna Ústí nad Orlicí
 
Informační leták:

Občanská poradna

Do občanské poradny je možné se objednat. Objednaní klienti mají přednost. Poslední klient je přijat nejpozději 30 min. před koncem provozní doby. Aktuální provozní dobu si, prosím, ověřte.

Hovory přijímáme pouze v provozní době. Pokud hovor nepřijmeme, zanechte vzkaz na záznamníku. Zavoláme Vám zpět, jak jen to bude možné.
 
Poradna poskytuje informace, rady a aktivní pomoc v těchto oblastech poradenství:
 • sociální služby – informace o službách, předání kontaktů
 • sociální dávky – informace o sociálních dávkách, sepisování žádostí a odvolání proti rozhodnutí
 • důchodové pojištění – informace o důchodech, sepisování námitek
 • nemocenské pojištění - informace o dávkách
 • bydlení – informace o nájmu a podnájmu (smlouva, výpověď), pomoc při vymáhání dluhů z nájmu, nehledáme nové bydlení
 • sousedské vztahy – práva a povinnosti sousedů, sepisování stížností a žalob
 • pracovní vztahy – informace o pracovní smlouvě a vzniku i zániku prac. poměru, sepsání výpovědi či dohody o ukončení prac. poměru, informace o dovolené, odpovědnosti za škodu, nehledáme novou práci
 • zaměstnanost – informace o evidenci ÚP, podpoře v nezaměstnanosti apod.
 • rodina a mezilidské vztahy – informace o vzniku a zániku manželství, sepsání návrhu na rozvod, na svěření dětí do péče, na stanovení výživného, na úpravu styku s dětmi, na výživné pro manžela/ku apod., domácí násilí
 • majetkoprávní vztahy – informace o vlastnictví, spoluvlastnictví, společném jmění manželů, věcných břemenech, náhradě škody, dědění, darování apod.
 • ochrana spotřebitele – pomoc při vymáhání práv, při komunikaci s prodejcem, při reklamaci apod.
 • dluhová problematika – pomoc při komunikaci s věřiteli, se splátkovým kalendářem, s návrhem na platební rozkaz, s odporem proti platebnímu rozkazu, s řešením exekucí, se zastavením exekuce, s komunikací s exekutory, s oddlužením dlužníkům i věřitelům

Ve všech oblastech poradenství poskytujeme aktivní pomoc, tj. sepisujeme různé dopisy, podání, vyjádření, žádosti, návrhy, žaloby, opravné prostředky aj., posuzujeme věcnou správnost listin, vysvětlujeme dokumenty, vypočítáváme splátky apod.

Nebojte se na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden.

logo AOP