Charitní pečovatelská služba Letohrad

Charitní pečovatelská služba Letohrad (dále CHPS Let) poskytuje pomoc při zvládání činností, které klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. Jedná se o terénní službu, kterou poskytují odborně způsobilí zaměstnanci Oblastní charity (dle 109 a 110 zákona o soc. službách)  - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatel/ka) v domácnosti klienta.


Kontakt: 

Bc. Marie Urbanová - vedoucí služby
Taušlova 714, 561 51 Letohrad
tel.: 734 769 712
email: chps.let@uo.hk.caritas.cz


Provozní doba služby:
Po - Ne:  6:30 - 20:00

Provozní doba kanceláře:
Středa:   8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:30

Službu poskytujeme klientům v obcích:
Letohrad, Šedivec, Mistrovice, Nekoř, Verměřovice, Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice, Lukavice, Písečná.

Z provozních důvodů bude dne 14. 9. a 21. 9. uzavřena kancelář Charitní pečovatelské služby v Letohradě.
Děkujeme za pochopení.

Jak si zažádat o službu:

Pokud máte zájem o službu CHPS v Letohradě, vyplňte, prosím, sami nebo s pomocí svých blízkých tuto žádost:

ŽÁDOST ZÁJEMCE O SLUŽBU, PDF
ŽÁDOST ZÁJEMCE O SLUŽBU, WORD

 • Pro doručení žádosti si můžete vybrat z těchto možností:
  • žádost doručíte osobně v provozní době do kanceláře (doporučujeme si termín setkání domluvit telefonicky předem)
  • pošlete poštou na adresu: CHPS Letohrad, Taušlova 714, 561 51 Letohrad (s Vaší zpáteční adresou)
  • zašlete na e-mail: chps.let@uo.hk.caritas.cz
 • Podáním žádosti projevujete vážný zájem o poskytnutí služby.
 • Zájemce/ budoucí klient má právo se rozhodnout zda bude službu využívat. Respektujeme přání klienta a proto v případě, že zájemce/ budoucí klient není omezen nebo zbaven svéprávnosti musí se žádostí souhlasit. Bez souhlasu klienta, není možné podat žádost.
 • Po podání žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví si s vámi termín sociálního šetření.
 • V rámci sociálního šetření Vás sociální pracovník a pověřený pracovník Charity navštíví u Vás doma. Zde zjišťují potřeby zájemce, s čím potřebuje pomoct. Zájemce si na setkání může přizvat své blízké, aby mu byli při dojednávání služby oporou.
 • Pokud se dohodne poskytování služby, je s klientem uzavřena písemně Smlouva o poskytování pečovatelské služby, na základě které Vám začneme službu poskytovat. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se uzavírá do konce roku a poté se zpravidla prodlužuje na další rok.

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného životaosoby s tělesným postižením
 • osoby s dlouhodobým onemocněním


  Cílem služby
  je umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, posilovat jejich soběstačnost, zmírňovat jejich osamělost.

Nabízené služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání/svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při prostorové orientaci; samostatném pohybu ve vnitřním prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při denní hygieně – ranní/večerní hygieně a celkové koupeli/sprchování; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC – výměna inko pomůcek apod.)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid – při aktivním zapojení klienta, běžný nákup, praní a žehlení osobního/ložního prádla v domácnosti klienta)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad, do banky, do obchodu, do knihovny atd. a doprovod zpět)


  Fakultativní služby jsou nadstandardní a poskytují se pouze v případě, že jsou klientovi poskytovány Základní činnosti a to po předchozí dohodě dle provozních možností služby (doprava spojená s doprovodem).

Zásady poskytované služby:

 • individuální přístup
 • respekt a úcta
 • vzájemná důvěra
 • spolupráce s rodinou
 • zachování mlčenlivosti
 • návaznost na další poskytované služby Oblastní charity Ústí nad Orlicí
 • nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby

Vnitřní pravidla pro poskytování Charitní pečovatelské služby Letohrad:

K přečtení v pdf, zde.

 

Tým Charitní pečovatelské služby Letohrad:

_D2_2162

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.

Informační leták služby:  Charitní pečovatelská služba Letohrad