Charitní pečovatelská služba Letohrad

Charitní pečovatelská služba Letohrad (dále CHPS Let) poskytuje pomoc při zvládání činností, které klient nemůže vykonat sám z důvodu svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje klienty se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. Jedná se o terénní službu, kterou poskytují odborně způsobilí zaměstnanci Oblastní charity (dle 109 a 110 zákona o soc. službách)  - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pečovatel/ka) v domácnosti klienta.


Kontakt: 

Bc. Marie Urbanová - vedoucí služby
Taušlova 714, 561 51 Letohrad
tel.: 734 769 712
email: chps.let@uo.hk.caritas.cz


Provozní doba služby:
Po - Ne:  6:30 - 20:00

Provozní doba kanceláře:
Středa:   8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:30

Službu poskytujeme klientům v obcích:
Letohrad, Šedivec, Mistrovice, Nekoř, Verměřovice, Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice, Lukavice, Písečná.

Jak si zažádat o službu:

Pokud máte zájem o službu CHPS v Letohradě, vyplňte, prosím, sami nebo s pomocí svých blízkých tuto žádost:

zajem o pecovatelskou sluzbu leden 2023.pdf

Pro doručení žádosti si můžete vybrat z těchto možností:

  • žádost doručíte osobně v provozní době do kanceláře (doporučujeme si termín setkání domluvit telefonicky předem)
  • pošlete poštou na adresu: CHPS Letohrad, Taušlova 714, 561 51 Letohrad (s Vaší zpáteční adresou)
  • zašlete na e-mail: chps.let@uo.hk.caritas.cz
 • Podáním žádosti projevujete vážný zájem o poskytnutí služby.
 • Zájemce/ budoucí klient má právo se rozhodnout zda bude službu využívat. Respektujeme přání klienta a proto v případě, že zájemce/ budoucí klient není omezen nebo zbaven svéprávnosti musí se žádostí souhlasit. Bez souhlasu klienta, není možné podat žádost.
 • Po podání žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví si s vámi termín sociálního šetření.
 • V rámci sociálního šetření Vás sociální pracovník a pověřený pracovník Charity navštíví u Vás doma. Zde zjišťují potřeby zájemce, s čím potřebuje pomoct. Zájemce si na setkání může přizvat své blízké, aby mu byli při dojednávání služby oporou.
 • Pokud se dohodne poskytování služby, je s klientem uzavřena písemně Smlouva o poskytování pečovatelské služby, na základě které Vám začneme službu poskytovat. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se uzavírá do konce roku a poté se zpravidla prodlužuje na další rok.

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného životaosoby s tělesným postižením
 • osoby s dlouhodobým onemocněním


  Cílem služby
  je umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, posilovat jejich soběstačnost, zmírňovat jejich osamělost.

Nabízené služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání/svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při prostorové orientaci; samostatném pohybu ve vnitřním prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při denní hygieně – ranní/večerní hygieně a celkové koupeli/sprchování; pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC – výměna inko pomůcek apod.)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid – při aktivním zapojení klienta, běžný nákup, praní a žehlení osobního/ložního prádla v domácnosti klienta)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad, do banky, do obchodu, do knihovny atd. a doprovod zpět)


  Fakultativní služby jsou nadstandardní a poskytují se pouze v případě, že jsou klientovi poskytovány Základní činnosti a to po předchozí dohodě dle provozních možností služby (doprava spojená s doprovodem).

Kolik služba stojí?

Zásady poskytované služby:

 • individuální přístup
 • respekt a úcta
 • vzájemná důvěra
 • spolupráce s rodinou
 • zachování mlčenlivosti
 • návaznost na další poskytované služby Oblastní charity Ústí nad Orlicí
 • nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby

Vnitřní pravidla pro poskytování Charitní pečovatelské služby Letohrad:

K přečtení v pdf, zde.

 

Tým Charitní pečovatelské služby Letohrad:

_D2_2215

Napsali nám:

Zpětnou vazbu od našich klientů naleznete zde.

Poděkování

Dobrý den, domluvila jsem si  na pátek mimořádnou návštěvu Charitní pečovatelské služby Letohrad, za kterou moc děkuji. Netušila jsem, jak bude babička potěšena. Když jsem k ní přišla, a jako vždy jsem ji hlasitým pozdravem probudila, místo odpovědi na pozdrav mi s úsměvem řekla: "Byla tu ´Charitka´ a přinesla mi buchty!" Chvilku jsme mluvily a ona mi zase s úsměvem říká: "A zítra přijde Maruška!" To už jsem věděla, že dnes to ničím netrumfnu. Jsem ráda, když vidím, že se babi těší na známé tváře, nebo když jen vcházím do dveří a ona třeba hlásí něco jako: "Jitka mi dávala večeři".
Moc Vám za vše děkuji.
vnučka paní A.

Informační leták služby:  Charitní pečovatelská služba Letohrad