Dobrovolníci

Sbírky šatstva - použité ošacení, které je určeno lidem bez přístřeší, sociálně potřebným rodinám v regionu Orlickoústecka a obyvatelům Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci n. Orl., přijímají každou první středu v měsíci dobrovolnice v Letohradě, Na Kopečku 356. Vedle toho pomáhají dobrovolnice s pořádáním velké jarní a podzimní sbírky v průjezdu fary v Letohradě.

Jednorázové akce (Charitní ples, Den Charity apod.) -  příprava občerstvení, zajištění programu, cukroví, tomboly, výzdoba, úklid atd.

Rodinná centra - příprava programu, lektorování kroužků, hlídání dětí, příměstský tábor v Letohradě

Tříkrálová sbírka - Oblastní charita pořádá TS od r. 2001, tedy od samého začátku. Orlickoústecký region patří k těm lokalitám v celé diecézi, kde se vybírají nejvyšší částky. To je možné právě jen díky dobrovolníkům, kteří nám se sbírkou organizačně pomáhají a kterých je odhadem kolem 1500.

Kontakt:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
tel.: 739 383 598
email: propagace@uo.hk.caritas.cz