Dobrovolníci

Sbírky šatstva - použité ošacení, které je určeno pro obyvatele Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci n. Orl., přijímají každou první středu v měsíci dobrovolnice. Vedle toho pomáhají dobrovolnice s pořádáním jarní a podzimní sbírky v Letohradě.

Jednorázové akce (Charitní ples, Den charity apod.) -  příprava občerstvení, zajištění programu, cukroví, tomboly, výzdoba, úklid atd.

Rodinná centra - příprava programu, lektorování kroužků, hlídání dětí, příměstský tábor v Letohradě

Tříkrálová sbírka - Oblastní charita pořádá TS od r. 2001, tedy od samého začátku. Orlickoústecký region patří k těm lokalitám v celé diecézi, kde se vybírají nejvyšší částky. To je možné právě jen díky dobrovolníkům, kteří nám se sbírkou organizačně pomáhají, a kterých je odhadem kolem 1500 ročně v celém okrese.

Kontakt:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281
email: sekretariat@uo.hk.caritas.cz