Informační letáky služeb

Zdravotní služby

Domácí hospic:

DomHospicAO_2022_2.pdf

Domácí zdravotní péče:

Domácí zdravotní péče

 

Sociální služby

Charitní pečovatelská služba:

Charitní pečovatelská služba Letohrad

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Osobní asistence:

Osobní asistence

Občanská poradna:

ObcanPoradna2022_2.pdf

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street

Sociálně terapeutické dílny Miriam:

Sociálně teraupetické dílny

Šance pro rodinu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

SanceRodiny2022_2.pdf

Sociální rehabilitace

Nízkoprahové denní centrum:

Nízkoprahové denní centrum

 

Ostatní služby

Rodinné centrum Mozaika:

MCMozaika2022_2.pdf

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné položky.