Občanská poradna - případ z problematiky příspěvku na bydlení
16. září 2022 z naší Charity

Občanská poradna - případ z problematiky příspěvku na bydlení

Paní Zdena je veselá a společenská dáma v seniorském věku.  Žije sama, dcera si zařizuje nové bydlení na hypotéku, vnoučata studují. Přes své zdravotní obtíže se snaží být samostatná, aby své rodině nepřidělávala starosti. Žije v domě s byty pro seniory a osoby se zdravotními obtížemi již 27 let. Je tu spokojená, má dobré sousedy. Více než polovinu života zde bydlela na základě nájemní smlouvy. Jednoho dne pronajímatel všem obyvatelům v domě změnil nájemní smlouvu na smlouvu o výpůjčce bytu. Tehdy jim to nevadilo, na první pohled se zdálo, že došlo pouze k formální změně. S odstupem času, s přibývajícími potřebami, zdražováním a stále vyššími výdaji však obyvatelé domu zjišťují, jaké důsledky změna smlouvy o bydlení přinesla.

Na základě nájemní smlouvy může nájemce při nedostatečném příjmu a vysokých výdajích za bydlení žádat příspěvek na bydlení. Při novém typu smlouvy, tedy u smlouvy o výpůjčce bytu, však nárok na příspěvek na bydlení není. Paní Zdena se v občanské poradně dotazovala, zda neexistuje cesta, popř. výjimka, jak na příspěvek na bydlení dosáhnout. Aby svému finančnímu rozpočtu ulevila a na příspěvek dosáhla, dokonce uvažovala, že by si trvalé bydliště přihlásila k vnukovi a dál žila ve svém bytě. Vysvětlili jsme jí, jak to s příspěvkem na bydlení je.

Příspěvek na bydlení je dávka ze systému dávek státní sociální podpory. Tato dávka přispívá osobě, resp. rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Nárok na tuto dávku má vlastník obydlí, nebo osoba, která zkolaudovaný byt užívá na základě služebnosti (věcného břemene) nebo nájemní a podnájemní smlouvy. Pro nárok na dávku je důležité, jak jsou vysoké výdaje na bydlení a jak vysoké má osoba/rodina příjmy. Zohledňují se příjmy všech osob žijících v bytě. Vysvětlili jsme tedy paní Zdeně, že pokud by si přihlásila trvalý pobyt k vnukovi, na jejím nároku by se nic nezměnilo. Aby mohla dosáhnout na příspěvek na bydlení, musela by se skutečně přestěhovat. A pokud by se přestěhovala k vnukovi, opět by neměla nárok na příspěvek na bydlení, neboť by se započítával i vnukův příjem.

Klientce jsme sdělili, že zásadní problém je v typu smlouvy na bydlení. Doporučili jsme jí, aby oslovila pronajímatele, vysvětlila mu svoji těžkou situaci a požádala ho o změnu smlouvy. V každém případě i na základě smlouvy o výpůjčce bytu by paní Zdena mohla požádat o jinou dávku na bydlení, a to o doplatek na bydlení. Jde o dávku z jiného systému dávek, ze systému dávek hmotné nouze. Doplatek je dávka pro osoby, které nemají dostatečně vysoký příjem na úhradu nákladů v bytě, v nezkolaudovaném bytě, nebo na ubytovně. O tuto dávku může žádat osoba, které zároveň vznikl nárok na příspěvek na živobytí (rovněž dávka hmotné nouze).

Spočítali jsme, že jí na základě jejích příjmů a výdajů na bydlení vzniká nárok na příspěvek na živobytí. Na základě této skutečnosti jsme paní Zdeně navrhli, aby na kontaktní místo úřadu práce podala žádost o příspěvek na živobytí a také o doplatek na bydlení. Přestože je klientka velmi schopná a se žádostmi si zvládne poradit, nabídli jsme pomoc s vyplněním.

Pokud by se situace změnila a pronajímatel obyvatelům domu znovu nabídl nájemní smlouvy, jsme s paní Zdenou domluvení, že se znovu sejdeme, probereme podmínky nároku na příspěvek na bydlení, spočítáme jeho možnou výši a případně pomůžeme s vyplněním žádosti.

Ing. Marcela Náhlíková

vedoucí Občanské poradny
Tel.: 465 520 520 E-mail: _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys