Setkání pozůstalých - důvěra a láska
16. listopadu 2022 Aktuálně z naší Charity

Setkání pozůstalých - důvěra a láska

Letos jej připravily sestřičky Domácího hospice Alfa-Omega 15. listopadu opět v DPS sv. Kryštofa Ústí n.Orl. a velmi se vydařilo.

Úvodem nabídl hospicový farář Jakub Keller pozůstalým, kteří se starali o své blízké, zamyšlení o kamenech na náhrobcích  a jejich smyslu v židovské tradici. Kameny symbolizují poselství, která se předávají z generace na generaci, z otce na syna. „Nabízím vám k přemýšlení do vaší situace dva paprsky, nejsilnější zkušenosti z mezilidských vztahů – důvěru a lásku. Právě ony vzájemně dominují nejen v rodinách, ale i ve vztahu pracovníků Domácího hospice a pacienta s jeho rodinou,“ připomněl farář.  Každý měl možnost vzpomenout krátce na svého zemřelého blízkého a do kamínku, který koloval skupinou, vložit poděkování za to, co nám náš blízký předal, a v čem pozůstalí pokračují dál.

Vrchní sestra Renata Prokopcová setkání moderovala a uvedla, že v tomto roce doposud hospic doprovodil 133 pacientů. Všechna jejich jména se na setkání přečetla.

Přítomní vyjádřili vděčnost sestřičkám za profesionální a lidskou péči. „Díky sestřičkám z hospice jsme mohli odchod maminky prožít jako slavnost,“ uzavřel jeden z návštěvníků setkání pozůstalých.   

DSC_1608DSC_1616-aDSC_1618DSC_1619DSC_1625DSC_1628DSC_1631DSC_1632

Iva Marková

tisk a propagace
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ